Vad ar Pakistan kand for?

Vad är Pakistan känd för?

Turism. Turismen i Pakistan är i växande, baserad på landets olika kulturer, folkslag och landskap. I Pakistan finns flera bergstoppar som drar till sig bergsbestigare från hela världen. K2 (även känt som Mount Godwin-Austen), världens näst högsta bergstopp, är den för allmänheten mest kända.

Vilket är det officiella språket i Pakistan?

Urdu
Engelsk
Pakistan/Officiella språk

I vilken världsdel ligger Pakistan?

Asien
Pakistan/Kontinent

Är Pakistan ett fattigt land?

Efter år 2000 har Pakistan haft en normal ekonomisk växt på 4-5 %, men majoriteten av befolkningen lever fortsatt i djup fattigdom.

Vad hette Pakistan förr?

Av det brittiska väldet bildades 1947 två självständiga stater: Indien och Pakistan. Bengalen kom att delas, den östra delen tillföll Pakistan och kallades Östpakistan.

Vad jobbar de flesta med i Pakistan?

Pakistan är Sydasiens näst största ekonomi efter Indien. Sedan nationens tillblivelse 1947 har ekonomin i huvudsak vilat på tre pelare: jordbruk, textilindustri och remitteringar (pengar som pakistanska arbetare i utlandet sänder hem).

Hur styrs Pakistan?

Förbundsrepublik
Parlamentarisk republik
Pakistan/Statsskick

Vilket styre har Pakistan?

Vilken klimatzon ligger Pakistan i?

Pakistans flagga. Pakistan har till största delen ett torrt inlandsklimat med tre årstider. Under den torra vintern från november till februari är medeltemperaturen bara 12–14 grader på Indusslätten, något högre vid kusten och betydligt lägre, ned mot 20 minusgrader, bland bergen i norr.

Vilken religion är störst i Pakistan?

Islam är själva förutsättningen för Pakistans existens.

Hur är det att leva i Pakistan?

Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien.

När blev Pakistan koloniserat?

Den 14 augusti 1947 är en milstolpe i kolonialismens historia: Brittiska Indien blev de självständiga staterna Indien och Pakistan.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen