Vad ar Opec?

Vad är Opec?

Opec (De oljeexporterande ländernas organisation/Organization of the Petroleum Exporting Countries) grundades 1960 för att samordna medlemsländernas oljepolitik samt bedriva forskning.

Vem grundade Opec?

Juan Pablo Pérez Alfonzo
Abdullah Tariki
Opec/Grundare

När bildades Opec?

september 1960, Bagdad, Irak
Opec/Grundades

När är nästa Opec möte?

Vid det senaste Opec-mötet som avslutades den 1 juni 2021 kom de medverkande medlemsländerna däremot överrens om att öka oljeproduktionen under juni och juli månad, när världen nu långsamt återvänder till det ”nya normala” efter störningarna i samband med covid-19.

Är viktigt för OPEC?

Enligt Opecs stadgar är dess huvudsakliga mål att koordinera och förena medlemsländernas oljepolitik. Därmed kan oljemarknaden stabiliseras så att konsumenterna får en regelbunden tillgång av olja, samtidigt som producenterna får en jämn inkomst och de som investerar i oljeindustrin får en rättvis avkastning.

Är viktigt för Opec?

Är Sverige med i Opec?

Organisationen bildades 1960 av Irak, Iran, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela, vid ett möte 10–14 september i Iraks huvudstad Bagdad. Innan Opec bildades sattes råoljepriset av oljebolagen i förhandlingar med exportländerna.

Vad är oljepriset idag?

Råvaror

Senast +/- Pristyp
1 029,93 +0,89% Spot
23,82 -0,37% Spot
37 000,00 +2,35% 3 mån termin
82,31 -0,28% Spot

Hur arbetar Opec?

Är olja ett grundämne?

De molekyler som bygger upp ämnet olja består av grundämnena kol och väte. Oberoende på vilken form olja har, består den därför av kolväten. Det enklaste kolvätet: metan består av en kolatom och fyra vätearomer. Olja är därför ett fossilt bränsle eftersom det bildas av fossiler.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen