Vad ar of forkortning for?

Vad är of förkortning för?

Ofc. Förkortning för: Of course.

Vad står förkortning för?

Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym.

Vad är förkortningen för Stockholm?

Det rätta svaret är att förkortningen för Stockholm är Sthlm.

Vad är FN förkortning för?

Förenta Nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör.

Vad är KSK förkortning för?

KSK – ett specialförband i tyska försvarsmakten Bundeswehrs, se Kommando Spezialkräfte. KSK – en sportklubb i Kållered, se Kållereds SK.

Vad är ISF förkortning för?

Vid samhällsstörningar kommer de hanterande aktörerna behöva samordna sina insatser, prioritera behoven och hjälpas åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. För att kunna åstadkomma detta används en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), som kommunen står värd för.

Vad betyder bl?

Bl. a. (bland annat) T.o.m. (till och med)

Hur förkortar man Malmö?

Malmö universitet följer Språkrådets rekommendationer att myndigheter med klar namnkaraktär ska ha stor första bokstav. För oss gäller alltså att ”M” i Malmö är den enda bokstaven som skrivs versalt och ”universitet” skrivs med litet ”u”. Detsamma gäller för alla andra svenska universitet.

Vad är FN s viktigaste uppgifter?

FN:s verksamhet omfattar alla områden av internationell politik och delas traditionellt in i tre stora ämnesblock:

  • Fred, säkerhet och nedrustning.
  • Mänskliga rättigheter och demokrati.
  • Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Vad är FN organ?

FN:s huvudorgan

  • Generalförsamlingen.
  • Säkerhetsrådet.
  • Ekonomiska och sociala rådet.
  • Förvaltarskapsrådet.
  • Internationella domstolen.
  • Sekretariatet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen