Vad ar motarbeta?

Vad är motarbeta?

Ordbok: ’motarbeta’ arbeta mot ett mål som är motsatsen till det som någon annan/några andra arbetar med.

Vad menas med motverka?

Ordbok: ’motverka’ utföra en aktivitet som reducerar effekterna av en annan aktivitet eller företeelse.

Vad betyder att förebygga?

Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka.

Har motverkande effekt?

En viss motverkande effekt har skett genom att de räntebärande tillgångarna också stigit i värde. Enligt Glenn Stevens innebär de motverkande krafterna att det råder stor osäkerhet om utsikterna för efterfrågan och inflation. – Det finns alltså motverkande positiva krafter som inte alltid kommer upp till ytan.

Vad är motsatsen till förebygga?

vis nödvärn), som riktar sig mot någon i anledning av ett av honom begånget brott. I motsats därtill ställs då så kallad preventiva (förebyggande) åtgärder, som äger rum oberoende av om ett brott inträffat.

Vad betyder att främja?

Att arbeta hälsofrämjande är ett offensivt arbetssätt med fokus på att möjliggöra. Vägledande för ett hälsofrämjande arbete är att identifiera det som är värt att aktivt bevara och utveckla. Med detta synsätt kan ett hälsofrämjande arbete skapa förutsättningar för en rörelse mot ökad hälsa. …

Kan oviktigt korsord?

Synonymer till oviktig

  • betydelselös, obetydlig, oväsentlig, umbärlig, marginell, bagatellartad, egal, insignifikativ, likgiltig, liten, lättviktig, meningslös, negligerbar, negligibel, onödig, irrelevant, futil. motsatsord. viktig, betydelsefull.
  • Användarnas bidrag. irrelevant, egal, bisak, gagnlös.

Vad betyder främja aktning?

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Vad är illvillig?

Ordbok: ’illvillig’ som vill illa; som hyser illvilja.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen