Vad ar ett stadshus?

Vad är ett stadshus?

Stadshus är en ofta centralt belägen byggnad som uppförts för en (större) stads förvaltning och representation.

Vad gör man i ett rådhus?

I dag kan ett rådhus i Sverige antingen vara en domstolsbyggnad, en kommunal förvaltningsbyggnad eller användas för annat ändamål. I enstaka fall används benämningen rådhus även på i senare tid uppförda kommunhus, som exempelvis i Staffanstorps kommun.

Vilka arbetar i stadshuset?

Stockholms kommun styrs från Rådssalen, där Stockholms kommunfullmäktige sammanträder var tredje måndag, och cirka 200 personer – både politiker och tjänstemän – har sina arbetsplatser i stadshuset.

När byggdes Brinken Skellefteå?

Stadshuset i Skellefteå, eller i dagligt tal Brinken, uppfördes efter ritningar av Tengboms arkitektkontor, vilka också hade ritat det förra stadshuset, och stod klart 1982. Huset upptar ett helt kvarter, kv Korpen, i centrala Skellefteå.

Vad skulle Stockholms stadshus användas till?

Stadsledningskontoret, det vill säga stadens centrala förvaltning, har sina kontor här och ungefär 300 personer har Stadshuset som sin arbetsplats. Stadshuset används också för evenemang och representation. Bland dessa evenemang kan Nobelbanketten nämnas, som sedan 1930 hålls i Stadshuset den 10 december varje år.

Vad heter Klockspelet i Stockholms stadshus?

Den största klockan väger 3 000 kg och är en gåva från Nederländerna; den bär namnet S:t Erik, den minsta klockan kallas S:t Örjan. Hela klockspelet väger omkring åtta ton och donerades av en privatperson som ville vara anonym.

Vad är ett kedjehus?

Kedjehus är ett mellanting mellan radhus och fristående hus. Kedjehusen är ofta sammanlänkade genom exempelvis en carport, ett förråd eller ett garage.

Vem ritade Stockholms rådhus?

Carl Westman
Stockholms Tingsrätt/Arkitekter

Vad har kommunfullmäktige för uppgifter?

Det här gör kommunfullmäktige

  • Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi.
  • Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
  • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Vem grundade Skellefteå?

På initiativ av kyrkoherden Nils Nordlander grundades Skellefteå 1845 på Norrböle bys ägor.

Vilken ö i Mälaren ligger Stockholms stadshus?

Kungsholmen är egentligen en ö i Mälaren och en del av Stockholms innerstad, och består av 5 stadsdelar plus Essingeöarna. Stadsdelarna är Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll och Marieberg. Fram till 1700-talet var Kungsholmen nästan obebyggd.

Hur ser Stadshuset ut?

Stadshuset är inspirerat av slottet Tre kronor Stadshuset är byggt för att påminna om Stockholms och Sveriges historia, och för att se äldre ut än det är. Fasaderna är byggda med tegel som har tillverkats för hand på gammalt sätt, trots att det var både vanligare och billigare med mekanisk tillverkning på 1910-talet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen