Vad ar en potens med rationell exponent?

Vad är en potens med rationell exponent?

Potenser med rationella exponenter samt regler för rötter Rationella exponenter innebär när exponenten är ett rationellt tal, t. ex. ett bråk eller decimaltal.

Vad innebär det för en potens värde om exponenten är 0 5?

Vi börjar med att tolka vad potensens bas och exponent betyder. Basen är 5, vilket betyder att det är talet 5 som ska multipliceras med sig självt.

Kan en exponent vara ett decimaltal?

Vi kan skriva små decimaltal i grundpotensform, om vi låter exponenten vara negativ. Allmänt gäller ju för tal i grundpotensform att de ska bestå av en tiopotens, i det här exemplet 10-3, och en faktor framför tiopotensen, i det här exemplet 5,4, som är större än 1 och mindre än 10.

Vad menas med Grundpotensform?

Med tiopotens menas allmänt en potens med basen 10; men i allmänhet underförstås exponenten vara ett heltal. Sådana tiopotenser är användbara för att beskriva storleksordningen av reella tal. Datorer kommunicerar flyttal som tiopotenser till användaren.

Vad betyder rationella exponenter?

När en potens har en rationell exponent så betyder det att basen upphöjs med en exponent som är ett bråktal, exempelvis $\frac{1}{2}$ eller $\frac{4}{7}$ . Ett annat namn för bråktal är rationellt tal, därav namnet. Det finns ett viktigt samband mellan rationella exponenter och roten ur uttryck.

Hur fungerar upphöjt till?

Två ord som föregås av ett uttryck, kallat bas, och följs av ett tal, kallat exponent. Exponenten anger hur många gånger basen ska ska ingå i en multiplikation. Se också potens. Ex: 53 läses ”fem upphöjt till tre” och är 5·5·5 = 125.

Hur gör man när exponenten är negativ?

Tal med negativa exponenter Om du har koll på potensuttryck är det dags att kolla på potenser med negativa exponenter. Då subtraherar man exponenterna; täljarens exponent minus nämnarens. Om nämnarens exponent blir större än täljaren kan talet skrivas med negativ exponent.

Hur får man bort en negativ exponent?

Negativa exponenter Om man får ett svar där man har en potens med negativ exponent i nämnaren, kan man helt enkelt flytta potensen upp i täljaren genom att byta förtäcken på exponenten.

Kan en potens vara negativ?

Ett negativt tal gånger sig självt blir ett positivt tal. I det här fallet är basen -2 och exponenten 3. Det här är ett återkommande mönster där potenser med en negativ bas resulterar i en positiv produkt om exponenten är jämn, medan potensen resulterar i en negativ produkt om exponenten är udda.

Hur räknar man Division med negativa tal?

När vi ska dividera med negatival tal gäller räkneregler som liknar dem för multiplikation med negativa tal. Om vi har en kvot där det ena talet är positivt och det andra talet är negativt, då kommer kvoten att bli negativ.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen