Vad ar Eez?

Vad är Eez?

Exklusiv ekonomisk zon 200 nautiska mil från baslinjen går den exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Den ekonomiska zonen infördes för att stoppa de alltmer tilltagande konflikterna över fiskerättigheterna, även om oljeutvinningen också var viktig.

Vad är svensk ekonomisk zon?

Inom Sveriges ekonomiska zon (EEZ) krävs, enligt 5 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, tillstånd av regeringen för uppförande och användning i kommersiellt syfte av anläggningar och andra inrättningar. I ett tillståndsbeslut ska anges den verksamhet som tillståndet avser.

Är zon till havs?

Territorialhavet definieras av sjöterritoriets gräns i havet som utgör den yttre gränsen tillsammans med baslinjerna som utgör den inre gränsen. Sveriges ekonomiska zon är belägen där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till den avgränsning som överenskommits med berörda grannländer.

Hur långt sträcker sig territorialvatten?

Lag om Sveriges sjöterritorium (1966:374) där det framgår att territorialhavet sträcker sig 12 nautiska mil från baslinjen med undantag för vattenområden mot våra grannländer (3§). Sjöterritoriet begränsas av territorialgränsen som är nations- gräns.

Vad innebär ekonomisk zon?

Ut till 200 nautiska mil från baslinjen går den exklusiva ekonomiska zonen. Inom detta område har kuststaten exklusiv rätt till exploatering av samtliga naturresurser. Den ekonomiska zonen infördes för att stoppa de alltmer tilltagande konflikterna över fiskerättigheterna, även om oljeutvinningen också var viktig.

Var börjar internationellt vatten?

Eftersom det finns många resurser i havet som kan ge rejält med inkomst för ett land, kanske främst då olja och fiske, så har så kallade ekonomiska zoner skapats för olika länder. Dessa går från land ut 200 sjömil i havet (200 sjömil är ungefär 370 kilometer).

Vad innebär svenskt sjöterritorium?

1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. 2 § Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen och de baslinjer som följer av 4 §.

Vart går gränsen för internationellt vatten?

När det gäller utnyttjande av ekonomiska resurser, som fisk och olja, finns det ekonomiska zoner som sträcker ett gott stycke (200 sjömil (370 kilometer) från land) utanför territorialvattnen, där ett land per zon har rätt till utnyttjande och att styra över kvoter.

Vad får man göra på internationellt vatten?

Internationellt vatten kallas vattenområden som inte ingår i någon stats territorialvatten. Där gäller därför inga nationella lagar, vilket har utnyttjats för bland annat piratradiosändningar och medvetna oljeutsläpp. Ombord på fartyg gäller i princip flaggstatens lagar, avseende till exempel brott och beskattning.

Vad räknas som internationellt vatten?

Internationellt vatten[redigera | redigera wikitext] Internationellt vatten kallas vattenområden som inte ingår i någon stats territorialvatten. Där gäller därför inga nationella lagar, vilket har utnyttjats för bland annat piratradiosändningar och medvetna oljeutsläpp.

Är Öresund internationellt vatten?

Öresund räknas som internationellt vatten och är öppen för all fartygstrafik.

Vilka länder ligger vid Östersjön?

Östersjön gränsar politiskt i väster till Danmark och Sverige, i öster till Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen, i söder till Polen och Tyskland. Utfartsleder är genom Öresund, Lilla Bält och Stora Bält. Vid Åland avgränsas ett särskilt bäcken som kallas Bottenhavet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen