Vad ar det som drar mest el?

Vad är det som drar mest el?

Apparater som värmer eller kyler drar mest el i hemmet När det gäller hushållselen gäller en enkel tumregel: Alla apparater som har till uppgift att producera värme eller kyla hör till de som drar mest el. Hit hör bland annat tvättmaskiner, diskmaskiner, torkskåp, kyl, frys, el-element och portabla AC-anläggningar.

Vilka företag förbrukar mest el?

Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 21 TWh el per år. Det är drygt 15 procent av Sveriges totala elanvändning. Samtidigt producerar företagen 40 procent av den el de behöver själva i form av mottycks-, vatten- och vindkraft.

Vilka är de stora energislukare i Sverige?

Som exempel kan nämnas Boliden Rönnskär som använder totalt drygt 1 TWh energi årligen. Den samlade basindustrin i landet med bolag som till exempel SSAB, SCA och Stora Enso gör av med ungefär 40 TWh tillsammans. Skellefteå Kraft, som är ett av Sveriges största kraftbolag, producerar ensamt cirka 4 TWh per år.

Vad drar mest el i Sverige?

Elanvändningen varierar i flera dimensioner Det finns stora variationer i elanvändning mellan olika användningsområden. Störst är användningen inom industrin samt i bostads- och servicesektorn. Båda dessa områden har relativt sett en högre elanvändning än övriga områden.

Hur mycket el drar saker i hemmet?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca 5000 kWh/år.

När används mest el?

Under kalla vintrar ökar elanvändningen Hur mycket el samhället använder beror bland annat på vilken sorts energi som används i industrin och i våra hem, elpriserna, vilka industrier som finns och hur kallt det är utomhus. Under kalla vintrar behövs mer el för uppvärmning.

Vilket land konsumerar mest energi vilket land konsumerar näst mest?

Kina. Kina är det land i världen som gör av med mest energi. Landet släpper ut överlägset mest koldioxid och förbränningen av kol är större än i alla andra länder tillsammans. Man toppar dock även ligan vad gäller förnybara energikällor och satsar stort på sol- och vindkraft.

Hur många terawattimmar förbrukar Sverige?

Varje år används i Sverige runt 400 terawattimmar (TWh) energi, vilket är samma som 400 miljarder kilowattimmar (kWh). Tillförseln av energi och bränslen till Sverige är dock högre, ungefär 600 TWh. Det beror på att vi har förluster i systemet och att viss energi används utanför landet.

Vart kommer största delen av vår energi ifrån?

Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 75 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Hur mycket el drar saker?

Användning Kr/år

Golvvärme 10 m2 2 000 tim/år 3 000
Frys – äldre modell 1 500
Akvarium 200 liter 750
Diskmaskin 1 tim/dygn 750
El-handdukstork 1 050

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen