Vad ar det for klimat i oknen?

Vad är det för klimat i öknen?

Klimatet i öknen Öknar kännetecknas av låg nederbörd och, med undantag för köldöknarna, hög dagstemperatur och stor temperaturvariation över dygnet på grund av den låga luftfuktigheten. I Mellanöstern och i Death Valley har uppemot 54,0 °C uppmätts. Avdunstningen i öknar överstiger ofta den årliga nederbörden.

Vad är definitionen på en öken?

En öken är allmänt kategoriserad som en plats som får mindre än 254 mm årlig nederbörd[i].

Vad gör att en öken sprids?

Ökenspridning är en typ av jordförstöring där relativt torra områden blir allt torrare. Typiskt är att vattendrag försvinner, såväl som vegetation och djurliv. Det orsakas av en rad faktorer, som klimatförändringar och mänskliga aktiviteter som överexploatering av jordar.

Hur bildas en Vändkretsöken?

Vändkretsöknar bildas av högtryck norr eller söder om ekvatorn. Två exempel på det är Australien som ligger söder om ekvatorn och Sahara som ligger norr om ekvatorn. Sen så finns det Västkustöknar som ligger på västkusten av de tropiska kontinenterna som Sydamerika, Afrika och Australien.

Hur bor människor i öknen?

Trots sin storlek är Sahara väldigt glesbefolkat. Ofta lever de som nomader och utnyttjar sina kunskaper om Sahara för att klara sitt uppehälle. Bara omkring 2 miljoner människor finns i Sahara och de håller sig till områden av Sahara med någon form av vatten, i öken kallat oaser.

Kan det bli minusgrader i öknen?

På vintern kan det bli mycket kallt i vissa öknar. I Gobiöknen, i norra Kina, kan det bli minus 15 grader på vintern. Men i de flesta öknar är det varmt och torrt. Så varmt att många insekter har långa ben för att kroppen inte ska vara så nära den brännheta marken.

Hur blir en öken till?

Den främsta orsaken till att öknar bildas är klimatet. Varm, fuktig luft stiger ständigt upp vid ekvatorn, den avkyls i de högre luftlagren och ger tropikerna rikligt med regn. Den torra luften förs vidare över vändkretsarna där den ger klart och fint väder men inget regn.

Finns det naturresurser i en öken?

Där finns 70 % av världens kända oljetillgångar. I öknarna i USA och Chile framställer man koppar och i Sydafrikas öknar finns blad annat guld och diamater och andra ädelstenar. Men den viktigaste naturtillgången i många öknar är nog endå sand och grus.

Vad blir konsekvenserna av att ökenområden ökar?

Det finns därmed risk för ökenspridning, vilket drabbar hela samhället. Följderna av ett torrare klimat innebär uttorkade marker med ökad risk för fler bränder och försämrade levnadsvillkor. Som följd av detta påverkas även exempelvis vattenkvalitén, vegetationen och jordbruken negativt.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen