Vad ar det for fel pa min tvattmaskin?

Vad är det för fel på min tvättmaskin?

En tvättmaskin som har problem med centrifugering, har ofta motorfel. Ibland är det endast drivremmen som strular, då kan det räcka med att byta ut rem eller remhjul. Är det däremot så att motorn gått sönder, är det ofta billigare att byta ut maskinen mot en ny.

Vad betyder e20 på en tvättmaskin?

Felkod e20 kommer fram på en Electrolux tvättmaskin, när tvättmaskinen inte kan tömma ut vattnet, följ anvisningarna nedan för att lösa problemet. Kommer felkod e20 fortfarande fram efter att du har rensat både luddfilter och avloppspump, är det möjligt att avloppsslangen har stoppat till.

Vad betyder e40 på tvättmaskin?

Felkod e40 kommer fram på en Electrolux tvättmaskin, när det är fel på tvättmaskinsluckan. Följ anvisningarna nedan, för att lösa felet. Undersök att tvättmaskinsluckan sluter helt tätt, innan du startar programmet. Om du kan höra klickljud från lucklåsen, så är tvättmaskinens lucklås defekt.

Får inte igång tvättmaskinen?

Kontrollera alltid att luckan är stängd oavsett problem. Dålig centrifugering kan bero på vattentillförseln. Se till att inget har fastnat i trumman genom att rengöra filtret om din maskin stannar mitt i programmet. Försäkra dig om att vattenslangen inte har vridit sig.

Vad händer när en tvättmaskin centrifugerar?

När maskinen tvättar roterar trumman långsammare. När den centrifugerar kan den däremot rotera med upp till 1600 varv per minut. Ju snabbare rotationen är, desto mer slits både maskinen och kläderna. Om maskinen inte kan centrifugera bör du alltid kontakta tillverkaren.

Hur mycket tvätt ska man stoppa in i maskinen?

En bra tumregel är att fylla trumman till omkring 80 % utan att packa ihop plaggen (detta gäller endast normala bomullsprogram – den mängd tvätt du kan lägga in för specialprogram varierar, se användarmanualen för din maskin).

Vad betyder E18 på Bosch tvättmaskin?

Koden E18 som visas på Bosch tvättmaskinsdisplay innebär att maskinen inte tömmer ut vatten.

Varför tar tvättmaskinen inte in vatten?

Om tvättmaskinen inte tar in vatten, kan det bero på något av följande: Felet kan bero på luddfiltret är blockerat med smuts eller främmande föremål. Kontrollera därför luddfiltret för smuts. Du kan testa det genom att skruva slangen från kranen, vrider på kranen och låt vattnet rinna ur kranen i en hink.

Vad betyder symbolerna på tvättmaskinen?

Siffran i symbolen anger i vilken temperatur du ska tvätta plagget i tvättmaskinen. Temperaturangivelse: Symbolen för maskintvätt innehåller inte alltid en direkt gradangivelse med siffror, utan bara ett antal prickar, 1 till 6 stycken. Prickarna representerar antalet grader plagget klarar att tvättas i.

Varför stannar tvättmaskinen mitt i programmet?

Om tvättmaskinen stannar mitt tvättprogrammet Ibland kan det ha fastnat mynt, hårband eller annat i filtret så att vattnet inte kan rinna igenom. Om värmeelementet inte värmer upp vattnet kommer maskinen att stanna så att kläderna inte ska tvättas i kallvatten.

Vad är det för fel när tvättmaskinen inte centrifugerar?

Filtret är blockerat. Rengör filtret och ta bort eventuella främmande föremål som kan blockera pumphjulet. Ett blockerat filter gör att tvättmaskinen inte centrifugerar ordentligt eller slutar centrifugera. Följ länken nedan för mer information om hur du rengör tvättmaskinsfiltret.

Vad menas med förtvätt?

Genom förtvätten kan man få bort flera olika typer av material och beläggningar som sitter på dess yta, tex. föroreningar, damm, lös smuts och även vax. Att få bort det lösa smutset innan man mekaniskt börjar tvätta bilen är viktigt för att undvika att få extra onödiga repor i lacken.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen