Vad ar den sydamerikanska plattan uppbyggd av?

Vad är den sydamerikanska plattan uppbyggd av?

I strikt bemärkelse består dessa plattor av jordskorpan plus den övre fasta delen av manteln. Jordskorpan och den övre delen av manteln tillsammans kallas litosfären, efter det grekiska ordet för sten, och plattorna bör då helt korrekt benämnas litosfärs-plattor.

Vad kallas det när en platta trycks ner under en annan?

Konvergerande gränser (kollisionsgränser) där plattorna kolliderar och bildar antingen subduktionszoner, där den ena plattan trycks ner under den andra, eller områden där plattorna pressas ihop och bildar bergskedjor.

Hur stor är en Kontinentalplattor?

En kontinentalplatta, litosfärplatta eller tektonisk platta, är ett avsnitt av jordskorpan och allra översta delen av manteln, vilka tillsammans kallas för litosfären. Plattorna är ungefär 100 km tjocka.

Vad är en Oceanbottenplatta?

Litosfären är det översta, fasta lagret på jorden. Man kan även kalla litosfären för jordskorpan eller krustan, men dessa två är fel att säga. Jordskorpan och krustan är bara kontinentalbottenplattor (KBP). När man talar om litosfären menar man både kbp men också en oceanbottenplatta (OBP).

Vad kan hända vid plattgränserna?

Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet). Det är genom mätningar av den seismiska aktiviteten som vi idag vet var plattgränserna går.

Var är det vanligt med jordbävningar?

Jordskalv sker hela tiden överallt i världen. Varje år registreras flera miljoner skalv. Speciellt vanliga är de där tektoniska plattor rör sig i förhållande till varandra. De tektoniska plattorna flyter på den underliggande manteln, ungefär som isflak på vatten.

Vilken större platta hör Europa till?

Den antarktiska plattan, som består av Antarktis. Den Euroasiska plattan, som är den som vi bor på och är östra nordatlanten, Europa och Asien, utom Indien.

Hur förändrar en förkastning jordytan?

Inom geologi är en förkastning en brottyta eller brottzon i ett berg där det skett en tydlig förskjutning av bergsmassa till följd av rörelse. Den energi som frigörs i samband med snabba rörelser på aktiva förkastningar är orsak till flertalet jordbävningar.

Vad består Astenosfären av?

Var avgränsar litosfären astenosfären? Litosfären övergår i astenosfären på ungefär 100-150 km djup där temperaturen (ca 1280°C) är tillräckligt hög för stenmaterialet att genomgå partiell uppsmältning och blir därigenom plastisk. Man har räknat ut att astenosfären består av ungefär 2 % smälta och 98 % fast material.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen