Vad ar den eurasiska plattan uppbyggd av?

Vad är den eurasiska plattan uppbyggd av?

De sju stora plattorna är Eurasiska, Nordamerikanska, Sydamerikanska, Afrikanska, Indo-Australiska, Antarktiska och Stilla havs-plattan. I strikt bemärkelse består dessa plattor av jordskorpan plus den övre fasta delen av manteln.

Vilka typer av processer sker i respektive Plattgräns?

Där två plattor möts uppstår intensiv geologisk aktivitet såsom jordbävningar, vulkanutbrott och tillkomsten av djuphavsgravar. De flesta av jordens aktiva vulkaner är belägna vid plattgränser, till exempel längs kanten av stillahavsplattan – området omkring Stillahavsbäckenet kallas ibland för ring of fire.

Vad är en Plattektonik?

plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra. När plattorna kolliderar uppstår jordbävningar, och vulkaner och bergskedjor bildas. De nuvarande kontinenterna har suttit ihop på många olika sätt i jordens historia.

Hur kan det bli jordbävning i Sverige?

I Sverige, som ligger långt in på den eurasiatiska plattan, förekommer visserligen jordbävningar – men mycket svaga sådana. Däremot är kraftiga jordbävningar vanliga i områden där plattorna kolliderar.

Hur kommer det sig att Litosfärplattorna rör på sig?

Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i flera så kallade litosfärplattor. Plattorna ligger inte still, utan rör sig i förhållande till varandra. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet).

Vilka 3 olika typer av gräns finns mellan tektoniska plattorna?

När två tektoniska plattor rör sig mot varandra och kolliderar bildar de en konvergerande plattgräns. Det finns tre typer av konvergerande plattgränser: oceaniska-oceaniska gränser, oceaniska-kontinentala gränser och kontinentala-kontinentala gränser.

Vad menas med Kollisionszon?

I Sverige, som ligger långt in på den eurasiatiska plattan, förekommer visserligen jordbävningar – men mycket svaga sådana. Däremot är kraftiga jordbävningar vanliga i områden där plattorna kolliderar. Dessa områden kallas kollisionszoner.

Hur kontinentalplattorna rör sig?

Kontinentalplattorna passar ihop som pusselbitar, men rör sig långsamt hela tiden, på grund av uppvärmning och kylning av materialet i jordens inre och under högt tryck deformeras de. Man kan säga att de ”flyter” fram på den underliggande mjukare manteln.

Kan det bli vulkanutbrott i Sverige?

Vulkanutbrott däremot förekommer inte idag i Sverige. Men det finns ganska gott om vulkaniska bergarter (stelnade lava, vulkanisk aska, malmbildningar) från olika tidsperioder.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen