Vad ar delta?

Vad är delta?

Delta (grekiska δέλτα délta) (versal: Δ, gemen: δ) är den fjärde bokstaven i det grekiska alfabetet. δ brukar i regel beteckna en mindre differens eller förändring. En annan användning i matematiken är Diracs delta-funktion. Den gemena bokstaven delta (δ) används inom kemin för att ange polaritet hos en molekyl.

Vad betyder grekiska symboler?

Dess bokstäver användes ursprungligen också för att beteckna siffror och tal, och de har med tiden även kommit att användas för en rad andra syften: som matematiska symboler, namn på stjärnor och så vidare. Det grekiska alfabetet är ursprunget till de latinska och kyrilliska alfabeten.

Vad heter vårt alfabete?

Svenska alfabetet är en variant av det moderna latinska alfabetet. Det består av 29 bokstäver varav 26 är det latinska alfabetets grundbokstäver och tre är latinska bokstäver modifierade med diakritiska tecken (Å, Ä och Ö).

Hur kan delta bildas?

lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av det jordmaterial som vattendraget transporterar ut till kusten. Floder och älvar transporterar stora mängder material. Vid mynningen stannar strömmen upp, materialet avlagras och ett delta byggs ut från stranden.

Vad menas med Deltaområden?

Ett floddelta är de låga landsträckor och öar, som förekommer vid eller utanför mynningen av vissa floder.

Vad heter grekiska bokstäver?

Mall:Grekiska bokstäver

Grekiska alfabetet
Enhetsalfabetet
Β β Beta Ξ ξ Xi
Γ γ Gamma Ο ο Omikron
Δ δ Delta Π π Pi

Vad heter den tjugonde bokstaven i grekiska alfabetet?

Den tjugonde bokstaven i det grekiska alfabetet är Υ,υ, som i Ipsilon.

Vilka uppfann Bokstavsalfabetet?

Det var emellertid först betydligt senare, närmare bestämt 700–100 f Kr, som romarna utvecklade det latinska alfabetet, som liknar det alfabet vi har i dag.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen