Vad ar BP for program?

Vad är BP för program?

Poängen för Byggprogrammet (BP) varierar från skola till skola. Mitt tips är att du letar upp den skola som du är intresserad av och kontaktar dem för att höra om intagningspoängen till programmet.

Vilken linje är VF?

Det här programmet passar dig som är intresserad av tekniska system i olika typer av fastigheter. Du läser till exempel Ellära, Systemuppbyggnad, Värmelära och Verktygs- och materialhantering. Efter utbildningen kan du arbeta inom branscherna fastighet, kyl- och värmepump, ventilation samt VVS.

Vilken linje är ba?

Det här programmet passar dig som är intresserad av byggprocesser och tycker om att arbeta praktiskt. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Hur förkortar man inriktning?

Programstruktur (TE)

Ämne – Årskurs 3 Poäng Förkortning*
Tillämpad programmering 100 PFS
Individuellt val 100 IND
Gymnasiearbete 100 GYA
Inriktning – Teknik 300

Vad finns det för gymnasieprogram?

Nationella program

  • Barn- och fritidsprogrammet.
  • Bygg- och anläggningsprogrammet.
  • Ekonomiprogrammet.
  • El- och energiprogrammet.
  • Estetiska programmet.
  • Fordons- och transportprogrammet.
  • Handels- och administrationsprogrammet.
  • Hantverksprogrammet.

Vad är GG ämnen?

De gemensamma ämnena är: Matematik. Naturkunskap. Religionskunskap. Samhällskunskap.

Vilka program kan man gå i gymnasiet?

Vad är det för skillnad på linje och program?

Kurserna kan ingå i ett program eller så kan du kombinera ihop din egen utbildning genom fristående kurser. Båda vägarna kan leda till samma mål: en avslutad utbildning och en examen. Det är ingen skillnad mellan en examen som består av fristående kurser och en examen som bygger på ett program.

Vilken matte har Bygg?

Hej, Både på VVS- och fastighetsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet läser man bara en kurs matte. Så du behöver inte tänka på matten när du väljer mellan yrkesprogrammen. De har alla bara en kurs i matte.

Vilken typ av program?

Hur förkortar man gammal?

d. y. = den yngre. d. ä. = den äldre.

Hur förkortar man förpackning?

Förp – Förpackning. Vissa artiklar finns för leverans i större förpackningar (avdelnings- och/eller transportförpackning), till exempel 5 st.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen