Vad ar 3 5 i Decimalform?

Vad är 3 5 i Decimalform?

3/5 måste då vara tre gånger så mycket som 1/5. Om du dividerar 1 med 3 går divisionen inte jämnt ut. Du får 0,33 Det finns inget exakt decimaltal som motsvarar 1/3.

Hur skriver man en halv i bråkform?

Svara i enklaste formen När man räknar med bråk så är det lämpligt att alltid skriva svaret i enklaste form. Detta innebär att man skriver bråket så förkortat som möjligt. Både täljaren och nämnaren är jämnt delbara med 8 så vi förkortar bråket med detta tal. Dela täljaren med 8 och få 1, dela nämnare med 8 och få 2.

Hur omvandlar man tal till bråkform?

För att omvandla ett decimaltal till ett bråk placeras decimaltalet över sitt platsvärde. Till exempel i 0,6 är sexan i tiondelspositionen så vi placerar 6 över 10 för att få motsvarande bråk 6/10.

Hur räknar man addition med bråk?

När vi ska addera två bråktal som har samma nämnare, då skriver vi talet på ett gemensamt bråkstreck och adderar de båda termernas täljare; nämnaren blir densamma som tidigare. På motsvarande sätt gör vi när vi ska subtrahera två bråktal som har samma nämnare. Skillnaden är att vi då subtraherar termernas täljare.

Vad är 0 25 i Bråkform?

Sammanfattning

Namn Decimalform Bråkform
En fjärdedel 0,25 1/4
En femtedel 0,2 1/5
En tiondel 0,1 1/10
En hundradel 0,01 1/100

Vad är 4 5 i Decimalform?

Vid tal i decimalform gäller motsvarande: 4, 5 5 ger 45 tiondelar dividerat med 5 som är 9 tiondelar och skrivs 0,9.

Hur skriver man en halv i decimaltal?

En halv, eller ½. På samma sätt är tre tredjedelar en hel och fyra fjärdedelar en hel.

Vad är 12.5 i bråkform?

I ett bråktal har vi en täljare och en nämnare. Täljaren är det tal som står ovanför bråkstrecket (i exemplet ovan är täljaren 3), medan nämnaren är det tal som står under bråkstrecket (i exemplet ovan är nämnaren 4).

Hur omvandlar man tal?

Talsystem som vi är vana vid följer positionssystemet. I ett positionssytemet är det siffrornas position i talet som avgör värdet på siffran. Alla siffror har alltså olika värden beroende på var i talet de befinner sig. Siffran längst till vänster har högst värde och siffran längst till höger har lägst värde.

Vad är 0 25 i bråkform?

Hur räknar man minus med bråk?

För att kunna subtrahera bråktal med varandra som har olika nämnare så förlängs eller förkortas bråktalen först. Detta för att få samma nämnare. Sedan adderas/subtraheras täljarna med varandra.

Hur räknar man Division med bråk?

Division av bråktal Att dividera med ett bråktal är då samma sak som att multiplicera med detta bråktals inverterade tal. Du tar alltså bråket i nämnaren och byter plats på dess täljare och nämnare, och multiplicerar med det.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen