Under Vad betyder?

Under Vad betyder?

Vad betyder under? (adverb) i uttryck(et) som: familjen som bor under (nedanför); här måste ligga något under måste finnas några dolda motiv eller dylikt.

Vad betyder ordet medans?

under tiden, under det att, samtidigt som. och som uttrycker motsättning.

Kan tiden vara korsord?

tid i sammansättningar

  • lektid, rehabiliteringstid, tidsförlopp, dåtida, tonårstid, datortid, repliktid, lunchtid, dödtid, brunsttid.
  • betalningstid, regeringstid, tidsuttryck, topptid, tidsåtgång, svarstid, ruvningstid, åtkomsttid, tidsplan, alltid.

Hur används vidare?

adv. Hur och om vi gör det ska vi fundera vidare på. Maud Olofsson undvek ansvar under den efterföljande processen och har skjutit kritiken vidare på Vattenfalls styrelse. Men han fick ingen vidare start på sin tränarsejour.

Vad menas med livsföring?

Allmän daglig livsföring (ADL), alternativt anpassning i dagligt liv eller aktiviteter i dagligt liv, syftar på de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv. Den svenska termen kommer från engelskans activities of daily life.

Finns ordet medans?

Självklart kan man som enskild språkbrukare tycka mindre om delar av utvecklingen, men utvecklingen i sig är inte negativ utan helt naturlig. För det tredje finns medans i Svenska Akademiens ordlista som en parallellform till medan (med en markering att det är en vardaglig form).

Är en spjuver?

övergående i abstraktare anv., om egenskapen att vara en spjuver: spjuveraktighet; äv. i sådana uttr. som det sitter en spjuver i ngn, ngn är spjuveraktig, spjuvern går ur ngn, ngn upphör att vara spjuveraktig, en spjuver l. spjuvern i l.

Har fjäll korsord?

Synonymer till fjäll

  • berg, massiv, alp, topp, högfjäll.
  • liten hudflik, hudfjäll, flaga, mjäll, fnas, fnassel; fiskfjäll.

Kan vara tomt korsord?

tomt i sammansättningar

  • arrendetomt, rivningstomt, villatomt, tomtjobbare, hörntomt, tomtpris, naturtomt, skogstomt, tomtyta, tomträtt.
  • tomtmark, tomtgräns, granntomt, sjötomt, gårdstomt, tomtbok, tomtjobberi, tomtspekulation, ödetomt, tomträttsavgäld.

Är gemen typ?

Gemener är (särskilt använt om tryckt text) den mindre varianten av alfabetets bokstäver, i vardagligt tal benämnda som de ”små bokstäverna” (a, b, c…). Alfabetets ”stora bokstäver” (A, B, C…) heter versaler.

Vad betyder ingen vidare?

Inte vidare betyder ’inte särskilt’ och används tillsammans med adjektiv eller adverb. Jag är inte vidare bra på tennis. Det var inte vidare varmt i vattnet. Maten smakade inte vidare gott.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen