Kan man lamna over lagenheten om man sjalv star pa kontraktet?

Kan man lämna över lägenheten om man själv står på kontraktet? Hyresnämnden godkänner bara överlåtelse när den som ska överta lägenhetskontraktet har varit sammanboende under längre tid med den som överlåter kontraktet, vid exempelvis en bodelning, eller om den som har förstahandskontraktet dör, och dödsboet då överlåter kontraktet, via arv eller testamente. Kan hyresvärd neka […]

Hur ser magen ut i vecka 12?

Hur ser magen ut i vecka 12? Hur ser det ut inne i magen i den tolfte graviditetsveckan? På ultraljudet ser din lilla älskling mer och mer ut som en söt bebis. Kroppen har rätat upp sig lite till och extremiteterna har vuxit en hel del. Ögonen har förflyttats mer mot mitten i ansiktet och […]

Kan betong svalla?

Kan betong svälla? Eftersom betong i sig inte är så draghållfast så gjuter man in armeringsjärn i betongen för att motverka detta. Detta gör att betongen både kan svälla och krympa, något som kan leda till att det uppstår sprickor. Hur lång tid tar det innan betong torkar? För att betongen i ditt nygjutna golv […]

Hur anvander man harts?

Hur använder man harts? Harts används i samband med stråkinstrument för att få stråken sträv genom att hartset dras mot stråkens tagel. I pulverform används det även bland annat av balettdansare för att balettskorna ska få bättre fäste och inte halka på golvet, liksom av tyngdlyftare och cirkusartister för bättre handfäste. Vad har man harts […]

Vad hander med tyngdpunkten nar man fyller pa mer vatten i flaskan?

Vad händer med tyngdpunkten när man fyller på mer vatten i flaskan? Det innebär att luftmolekylerna hamnar längre ifrån varandra. Och det innebär i sin tur att luften trycker mindre på vattenytan inuti flaskan (det blir färre luftmolekyler som kolliderar – och trycker – på varje kvadratmillimeter av vattenytan). Lufttrycket i flaskan blir nu lika […]

Vad ar ordet resistent?

Vad är ordet resistent? Resistens betyder motståndskraft. Att en organism blir resistent mot ett bekämpningsmedel innebär att organismen har en förmåga att överleva en bekämpning som under normala förhållanden skulle ha varit kontrollerande. Att en organism är resistent är genetiskt betingat. Hur kan du arbeta för att minska resistens spridningen i samhället? Arbete för att […]

Hur sitter barren ihop pa en tall?

Hur sitter barren ihop på en tall? Beskrivning. Tallen är ett stort barrträd med rak stam och gles krona. Som ung är barken tunt pappersartad och ljusbrunt rödaktig, men med åldern blir den grov, skorplik och gråbrun till färgen. Barren sitter två tillsammans på ett litet kortskott, de blir ungefär fem år gamla innan de […]

Var tillverkas cyklar?

Var tillverkas cyklar? Vår historia 1894 BÖRJAR IMPORTERAS TILL SVERIGE Aktiebolaget Amerikansk Cycle Import, Eli Pettersson & August Lindblad i Stockholm, börjar importera Crescent från USA. 1908 Svensk tillverkning av Crescent startar Den första helsvenska Crescentcykeln tillverkas till en volym av 2000 cyklar per år. Var tillverkas Orbea? ORBEA är ett cykelmärke från Mallabia Spanien, […]

Hur omvandlar man kilo till newton?

Hur omvandlar man kilo till newton? 1 N är definierad som den kraft som krävs för att ge massan 1 kg en acceleration av 1 m/s2. 1 N är ungefär (noga räknat: 0,980665 N) den kraft som en massa på 100 gram utövar på sitt underlag vid normal gravitation. Hur många newton är 1000 kg? […]

Vilket ar kroppens storsta inre organ?

Vilket är kroppens största inre organ? Den vänstra kroppshalvan är representerad i höger hjärnhalva och den högra kroppsdelen i den vänstra hjärnhalvan. Hud är den vävnad som täcker kroppsytan. Huden är kroppens största organ. Hypofysen (1) är ett inre organ. Vilket är det viktigaste organet? respirationssystemet med lungorna och luftvägar som viktigaste organ. Vilka är […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen