Pa vilket satt paverkades romarna av grekerna?

På vilket sätt påverkades romarna av grekerna?

Romarriket påverkades mycket starkt av grekisk kultur, som därmed spreds i Europa. I det antika Grekland skedde genombrottet för användningen av mynt inom handeln. De atenska ”ugglemynten” dominerade medelhavshandeln under 400- och 300-talet f.Kr. Ugglan var Athenas, vishetens gudinnas, heliga fågel.

Vilka viktiga ämbeten fanns i den romerska republiken?

Den romerska republiken Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik. Makten låg då hos senaten som styrdes av två folkvalda konsuler. Det fanns också en folkförsamling, men den hade inte så stor makt.

Vilka kunde tjänstgöra i den romerska armén?

Arméns organisation Soldater till häst (kavalleri) spelade en liten roll och användes mest för spaning, eskort och för att förfölja flyende fiendesoldater. Det romerska infanteriet var organiserat i legioner. Legionerna kunde också få stöd av ett antal specialiserade hjälptrupper (auxilia).

Vilka maktcentra fanns i det antika Rom?

Den östra rikshalvan, det östromerska riket, senare känt som det Bysantinska riket, levde kvar under medeltiden ända fram till år 1453 e.Kr., då de turkiska osmanerna erövrade Konstantinopel. De svenska benämningarna romerska riket och romarriket avser dock normalt endast den antika perioden då Rom var maktcentrum.

På vilket sätt var grekerna viktiga för vetenskapens utveckling?

Utan grekerna hade vi idag möjligtvis inte utvecklats så pass mycket då vi inte hade haft grunden ur ett vetenskapligt perspektiv. Grekerna valde att släppa tron om myter samt andra berättelser och började istället att undersöka och upptäcka det vi idag kallar för vetenskap.

Hur påverkade de grekiska stadsstaterna det romerska riket?

De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat. Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna.

Vad lärde sig romarna av etruskerna?

Norr om Rom ligger ett område som kallades Etrurien. Det har namn efter Etruskerna, som en gång bodde där. Vi vet inte säkert varifrån de kom.

Vad har romarna under togan?

Till underkläder hade de bara ett tunt höftskynke. Utanpå detta bars en kort tunika som var gjord av ull. När männen gick ut tog de på sig en toga. Romerska kvinnor hade ett fotlångt höftskynke som räckte ner till fötterna som underkläder och utanpå detta bars en tunika.

Hur stor var den romerska armén?

Det antika Roms arméer kom att dominera den dåtida världen, men från början påminde den romerska armén mycket om den grekiska. I krigstider ställde varje valkrets i Rom upp ett bestämt antal Centurior soldater. En Centuria bestod i teorin av 100 män (därav ”Cent”uria), men i regel bestod de av endast 60-80 män.

Vad var romerska soldaters rustning gjord av?

Även trupper bestående av romerska medborgare använde Lorica hamata. Lorica hamata-rustningarna tillverkades av brons eller järn. Det var en flexibel, pålitlig och stark rustning. En ringbrynja bestod normalt av 10 000–20 000 ringar.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen