Pa vilket satt kan turism bidra till en battre miljo?

På vilket sätt kan turism bidra till en bättre miljö?

Förutom att mäta utsläpp och åverkan är det också möjligt att beskriva hur turism påverkar den lokala miljön i form av till exempel nedskräpning eller avskogning kopplat till expansion av turisminfrastruktur och aktiviteter. Framförallt kan ökad turism skapa en bättre förståelse för hur värdefulla naturresurser är.

Vilka viktiga saker måste finnas för att turism skall uppstå?

För att turismutvecklingen kommer behöva inkludera det ekonomiska, ekologiska och sociala för att nå en långsiktig utveckling. Idag finns inga tydliga direktiv, strategier eller mål för en hållbar turism vilket problematiserar turismutvecklingen eftersom ökningen sker i snabb takt.

Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer?

Det viktigaste för att utveckla hållbara destinationer är att satsa på en genom- tänkt och långsiktig samverkan med andra nödvändiga aktörer. Här sammanfattar vi Tillväxtverkets slutsatser från projektet, och ger de viktigaste rekommen- dationerna för samverkan.

Hur påverkar turister miljön?

Turismen har en stor miljöpåverkan och för att beskriva denna påverkan har Gössling och Peeters valt att titta närmare på ett par faktorer. Vetenskapliga modeller visar att de förbrukade resurserna som energiåtgång, CO2-utsläpp, vatten, land och mat för turismen, kommer att ha fördubblats inom 25-46 år.

Varför hållbarhetsarbetet är viktigt inom resor och turism?

Här hittar du kunskap och verktyg som kan hjälpa dig i hållbarhetsarbetet. En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.

Hur har turismen utvecklats?

Turismen växte fram samtidigt med industrialiseringen. Den moderna resehandboken skapades under 1800-talet, då kommunikationerna förbättrades och turismen tog fart. Under andra hälften av 1900-talet blev turismen en massrörelse med fokus på sol, sevärdheter, synd, snö och sprit.

Vad är ett turistmål?

Turism är människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning en kortare tid än ett år. Turism kan innefatta fritidsaktiviteter, personliga besök, övernattning, shopping eller andra aktiviteter.

Vad är en destination?

En destination är en geografisk plats, stor eller liten, som har en egen identitet. Destinationer karaktäriseras ofta av att de erbjuder eller står för något specifikt, som lockar besökare.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen