Pa vilket satt forandrade sjofarten varlden i borjan av nya tiden?

På vilket sätt förändrade sjöfarten världen i början av nya tiden?

Under 1400-talet hade ny skeppsteknik medfört att fartygen kunde byggas både större och sjödugligare. Navigeringsredskapen hade också utvecklats. Kompassen anpassades till sjöfart och kartorna hade blivit mer exakta. De nya avancerade fartygstyperna kunde färdas över stora öppna hav och medföra tyngre last än tidigare.

Hur såg det ut i Sverige under medeltiden?

Nästan alla av medeltidens människor i Norden var bönder. Många ägde egen mark medan andra arbetade på kungens, kyrkans eller adelns gårdar. De som inte var bönder bodde i städerna. Under 1100-talet och 1200-talet växte många städer fram i Norden.

Vad hade man för redskap på medeltiden?

På medeltiden uppfanns många redskap inom jordbruket, till exempel hjulplogen, harv, vind- och vattenkvarnarna. Kyrkans kontroll av den medeltida människans idéer hade över lag en hämmande (bromsande) effekt på den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Hur blev konsekvenserna för ursprungsbefolkningen?

Upptäcktsresornas epok[redigera | redigera wikitext] Den sträcker sig från början av 1400-talet fram till tidigt 1700-tal. Under denna period nådde europeiska skepp i stort sett alla delar av världen i sökandet efter nya handelsvägar och handelspartners. Detta stimulerade den växande kapitalismen i Europa.

Vad trodde man på under renässansen?

Renässansen präglas av humanism, naturrättens och naturlagens separation från Guds lag, att medeltidens auktoritetstro utbyts i förnuftstro, och av att en tydligare skiljelinje mellan teologi och filosofi upprättas.

Vad är typiskt för renässansen litteratur?

Renässansens litteratur kännetecknas av synkretism mellan kristna och antika symboler, och av att berättelserna ofta utspelas i herdemiljöer och vid hov. Borgarklassen fick bättre ekonomi och gillena i städerna finansierade till exempel teateruppsättningar.

När var medeltiden i Norden?

Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Traditionellt har forskarna satt tidsgränsen för medeltidens början till år 1050 eller 1060. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar som sker under 1520-talet.

Hur var det på medeltiden?

Nästan alla människor som levde på medeltiden var bönder. Det var ett jordbrukssamhälle där den politiska centralmakten (staten) var svag. I Europa bodde omkring nio tiondelar av befolkningen på landsbygden och sysslade med jordbruk. Men det fanns också andra sociala skikt i det medeltida feodalsamhället.

Vad har vi kvar från medeltiden?

Nya kunskaper. Det fanns också en stor kunskapstörst under medeltiden och vissa upptäckter och uppfinningar är fortfarande aktuella. Ta bara Gutenbergs tryckpress från1400-talet som innebar att texter plötsligt kunde spridas i mycket större utsträckning. Eller vad sägs om klockan, glasögonen, krutet och skottkärran?

Vad är bra med medeltiden?

Medeltiden är i stället på många sätt en blomstringsperiod. Teknologiskt utvecklades jordbruket mer under medeltiden än under hela antiken. Landvinningar som hjulplogen fick fäste då slavekonomin försvann. Kristendomens och germanernas intåg i Västeuropa gjorde att synen på kroppsarbete förbättrades.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen