Pa vilka grunder kan individer atalas av ICC?

På vilka grunder kan individer åtalas av ICC?

Brottmålsdomstolen kan åtala individer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Länder som ratificerat Romfördraget förbinder sig att själva åtala personer som anklagats för de aktuella brotten, eller att överlämna dem till domstolen.

Vilka olika internationella domstolar finns det?

Permanenta domstolar

  • Internationella domstolen i Haag.
  • Permanenta skiljedomstolen.
  • Internationella brottmålsdomstolen.
  • Internationella havsrättsdomstolen.

Vad är en ad hoc domstol?

Ad hoc-domare är domare som väljs in till ett specifikt omtvistat mål, den väljs ofta in på begäran av det land i tvisten som inte har någon av sin nationalitet i domstolen. Ad hoc-domare är något som på senare år har blivit vanligt i den internationella domstolen.

Vad heter domstolen i Haag?

Internationella domstolen är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut, belägen i Fredspalatset (Peace Palace) i Haag i Nederländerna. Endast stater, det vill säga inte individer, kan dra en tvist inför Internationella domstolen.

Vad kan ICC betyda för offren?

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten.

Vilka brister finns det med ICC?

Internationella brottmålsdomstolen ICC Ingen skulle längre kunna gå ostraffad för krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten, var tanken. Ett internationellt rättssystem där offren skulle få upprättelse.

Vilka olika typer av domstolar finns det i Sverige?

Sveriges Domstolar finns i hela landet och har över 7 000 medarbetare. Tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen kallas för de allmänna domstolarna. De avgör brottmål, tvistemål och ärenden. Patent- och marknadsdomstolarna och mark- och miljödomstolarna tillhör också allmänna domstolarna.

Vad är Internationella domstolens arbete gör den någon skillnad?

FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut är Internationella domstolen, som finns i Haag i Nederländerna. Domstolen löser tvister mellan stater, inte individer. Den kan endast döma i tvister den blivit ombedd av någon inbladad stat att döma i, och kan alltså inte ta egna initiativ.

Vad jobbar ICJ med?

ICJ har sitt säte i Fredspalatset i Haag, Nederländerna och är det enda av FN:s sex huvudsakliga organ som inte har sitt säte i New York. Domstolens uppgift är att i överensstämmelse med folkrätten avgöra tvister mellan stater.

Vilka är FN s domstolar och vad sysslar de med?

Vad betyder ICJ?

Internationella domstolen (the International Court of Justice, ICJ) är FN:s främsta juridiska organ. Domstolen etablerades i juni 1945 genom att FN-stadgan antogs och domstolen påbörjade sitt arbete i april 1946.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen