Nar tva kontinentalplattor krockar bildas?

När två kontinentalplattor krockar bildas?

När två plattor på land krockar med varandra, kan berg bildas. Då pressas jordskorpan uppåt och veckas ihop till väldiga bergskedjor. Jordskorpan består av sju stora plattor med sprickor emellan. Plattorna kallas för kontinentalplattor.

Vad är det som driver Litosfärplattorna?

Vid plattornas gränser Litosfärplattornas rörelser. I mitten bildas ny litosfär vilket, tillsammans med konvektionsströmmarna i astenosfären, leder till att plattorna driver isär. På var sin sida av spridningszonen finns en kollisionszon där den ena plattan subducerar under den andra.

Hur fungerar Plattektonik?

plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra. När plattorna kolliderar uppstår jordbävningar, och vulkaner och bergskedjor bildas. De nuvarande kontinenterna har suttit ihop på många olika sätt i jordens historia.

Vad händer när två kontinentalplattor möts?

En subduktionszon eller neddykningszon är ett gränsområde i litosfären där två litosfäriska plattor kolliderar med varandra varpå den ena plattan tvingas ned under den andra (så kallad subduktion) och sjunker ned i manteln. I en subduktionszon bildas djuphavsgravar, öbågar och bergskedjor.

Vad kallas det när två kontinentalplattor krockar?

Däremot är kraftiga jordbävningar vanliga i områden där plattorna kolliderar. Dessa områden kallas kollisionszoner. Några välkända områden där plattorna rör sig mot varandra och orsakar vulkanism eller jordbävningar är Nord- och Sydamerikas västkust, Himalaya, Turkiet och Japan.

Vad är en Plattgräns?

Omvandlingsgränser, transforma, eller konservativa plattgränser kallas de gränser mellan tektoniska plattor där plattor varken nybildas eller förstörs. Den huvudsakliga rörelsen är en glidning mellan plattorna. San Andreasförkastningen är ett exempel på en transform plattgräns.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen