Nar ska far betackas?

När ska får betäckas?

Den 15 augusti släpper du baggen till betäckning och några dagar senare börjar tackorna att brunsta. De tackor som inte blir betäckta på första brunsten börjar att brunsta om 28 augusti. Låt baggen vara kvar till den 14 september för att betäcka den andra brunsten, sedan ska han tas bort.

Får Faktatext?

Får gillar klöver och örter, men även löv från asp, sälg och ask gillas skarpt! Fårpappan kallas bagge, mamman tacka och ungarna lamm. I Sverige finns det ungefär 600 000 får och lamm av ungefär 20 olika raser. Populärast är Gotlandsfår, Finullsfår, Dorset och Texel.

Får kraftfoder?

De behöver 2-4 hekto kraftfoder varje dag i en månad före betäckningen. Börja med ett hekto, öka gradvis med ett halvt hekto varannan dag tills de är uppe i full giva. Börja flusha tre veckor innan baggen släpps till tackorna. Om tackorna får fri tillgång till grovfoder räcker det med 2 hekto kraftfoder.

När är får könsmogna?

Innan dess ska tackorna klippas och både tackor och lammungar får insektsmedel på ryggen för att slippa fästingar och andra blodsugare. Eftersom lamm är könsmogna vid fem månaders ålder brukar jag skilja lammungarn från tackorna och bagglammen från tacklammen (gimmrar på gotl.) senast vid fyra mån ålder.

När betäcka tacklamm?

Tacklamm som man har tänkt att betäcka ska man klippa i augsti/september. Om man inte gör detta så ska man åtminstone klippa rent runt bakdelen innan betäckningen. 7. Använd baggeffekten för att koncentrera lamningen och ge dem endast två brunstperioder för att bli dräktiga – för att undvika en utdragen lamning.

När Brunstar Gotland?

Tackorna har en starkt årstidsbunden brunst vilket gör att går i brunst på hösten och lammar på våren. En del andra raser, som t ex finull och vissa köttraser går att få i brunst vid andra tider på året. Lammen föds som för andra fårraser ca 5 månader senare (145 dygns dräktighet i medeltal).

Vad får inte finnas med i en Faktatext?

En faktatext berättar om ett ämne, t ex en person, ett djur eller en händelse. Texten ska vara sann. I texten ska det finnas fakta, inte åsikter (vad författaren tycker).

Hur vet man om det är en Faktatext?

En faktatext innehåller fakta – inte åsikter. Fakta är sådant som är sant. Åsikter är sådant som du tycker och tänker. Fakta: Sverige är ett land.

Vilket kraftfoder till får?

Energi är den viktigaste delen i tackans foderstat och du ska välja foder med ingredienser som har högt energivärde. Exempel på sådana är majs, vete, korn och soja. Protein blir viktigt de sista tre veckorna av dräktigheten eftersom tackans behov av protein nästan fördubblas då.

Får vinterfoder?

Vinterfoder: En tacka behöver 350 – 400 kg hö under stallperioden. Ett hektar vall räcker till vinterfoder åt 10 tackor om vallen avkastar 4000 kg hö. Du kan också fodra fåren med ensilage. Det är ett lufttätt lagrat grovfoder med sämre hållbarhet än hö.

När kan man skilja lamm från tackan?

Avvänjning sker lämpligen när lammen väger 20 kg och äter kraft- och grovfoder bra. De flesta tackor har en god mjölkproduktion upp till ca 6 – 8 veckor, där efter minskar både mängden mjölk och näringsinnehållet i mjölken.

Får foderstat?

En enkel foderstat till får består av ensilage eller hö och något passande kraftfoder. är gjorda för en besättningsstorlek på 100 tackor i höstlammproduktion med en vuxenvikt på 70 kg och som utfodras med ensilage och fabrikstill- verkat kraftfoder.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen