Nar man multiplicerar med 10 flyttar man decimaltecknet?

När man multiplicerar med 10 flyttar man decimaltecknet?

Här har vi först multiplicerat 43 med 10 en gång och fått 430. Sedan har vi multiplicerat 430 med 10, vilket ger oss 4300. På samma sätt får vi produkten av ett decimaltal och 100 genom att vi flyttar decimaltecknet två steg åt höger i talet. Här har vi först multiplicerat 4,3 med 10, vilket gav oss 43.

Hur man räknar med uppställning?

Multiplikation med uppställning

  1. Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst.
  2. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet.

Hur ställer man upp när man räknar gånger?

Entalssiffrorna, tiotalssiffrorna och hundratalssiffrorna ska stå under/över varandra. Det undre entalet ska multipliceras med det övre entalet och sedan det övre tiotalet och sedan det övre hundratalet. Blir summan av multiplikationen mer än nio behöver man lägga till en minnessiffra till höger om entalsraden.

När ett tal multipliceras med 10 ser det ut som om decimaltecknet flyttas ett steg åt höger förklara varför?

Multiplikation och division med tiondelar och hundradelar – 10 så flyttas decimaltecknet ett steg åt höger dvs talet blir 10 gånger större. – 100 så flyttas decimaltecknet två steg åt höger dvs talet blir 100 gånger större. – 1000 så flyttas decimaltecknet tre steg åt höger dvs talet blir 1000 gånger större.

Hur delar man tusental?

Även decimaltal kan divideras med 100 och samma räkneregler gäller då: decimaltecknet flyttas två steg åt vänster. När vi dividerar täljaren 47 med nämnaren 100 får vi kvoten genom att decimaltecknet i täljaren flyttas två steg åt vänster i talet.

Hur räknar man delat med tiotal?

När man ska dividera med decimaltal kan man multiplicera täljare och nämnare med 10, 100 eller 1000. Vi multiplicerar täljare och nämnare med 10 så att vi får ett heltal i nämnaren.

Hur man räknar matte?

Prioriteringsregler i matematik. De prioriteringsregler som används i matematik kan sammanfattas med följande: ”Först beräknas parenteser, sedan potenser, därefter utförs multiplikation och division i valfri ordning. Sist utförs addition och subtraktion i valfri ordning.

Hur man räknar ut division med decimaltal?

Hur räknar man uppställning med Plus?

Börja med entalen. 8 + 5 = 13. Entalssiffran (3) skriver du under och tiotalssiffran (1) skriver du ovanför, till vänster. Fortsätt med tiotalen och glöm inte minnessiffran.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen