Nar kravs serveringstillstand?

När krävs serveringstillstånd?

Du måste ha tillstånd för att få sälja och servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, exempelvis alkoholhaltig glass) till allmänheten och till slutna sällskap.

Vad reglerar alkohollagen?

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Varje kommun ska även ha riktlinjer som beskriver hur de tillämpar lagen.

Vad krävs för att få sälja alkohol?

För att du ska kunna sälja vin och andra alkoholdrycker i Sverige måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Du ansöker om sådant godkännande hos Skatteverket.

Hur blir man av med alkoholtillstånd?

Det är kommunen som beviljar och återkallar serveringstillstånd. Den som har ett serveringstillstånd (du i detta fall) kallas tillståndshavare. Enligt 9 kap. 18 § alkohollagen ska en kommun återkalla ett serveringstillstånd om tilståndshavaren brutit mot alkohollagen eller andra regler som gäller för tillståndet.

När behöver man inte alkoholtillstånd?

Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Servering enligt alkohollagens mening inträffar när någon tillhandahåller spritdrycker, vin eller starköl mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse.

Varför finns denna lag och vad säger reglerna om försäljning av alkohol på restaurangen krogen?

Alkohollagen innehåller tydliga krav på ord- ning, nykterhet och återhållsamhet. Gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel får inte tillåtas komma in på res- tauranger. Gäster som blivit märkbart påverkade får inte serveras mer alkohol och ska dessutom avvisas från restaurangen.

Vad krävs för att bränna sprit?

För att få tillverka sprit och alkoholdrycker krävs att du är godkänd som upplagshavare eller som skattebefriad förbrukare för sådana varor. Motsvarande krav gäller för innehav av en destillationsapparat eller delar till en sådan apparat. Du som tillverkar alkoholdrycker behöver lämna in statistiska uppgifter.

Vad ställer alkohollagen för krav på tillståndshavare?

Tillståndshavare och personal ska aktivt förhindra att någon tar med sig sådana drycker, till exempel genom att servera dessa i glas eller öppnad flaska. Ingen får tillåtas dricka andra alkoholdrycker än de som serveras i restaurangen. Detta gäller även när restaurangen är stängd.

Vem kan få alkoholtillstånd?

Vem kan söka? Du ansöker om serveringstillstånd i din juridiska person, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Du kan också ansöka om tillstånd i din enskilda firma eller som förening.

Vad krävs av lokaler som du vill ha serveringstillstånd i?

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

  • den sökandes lämplighet, vilket bland annat omfattar kunskap i alkohollagen, ekonomisk och personlig lämplighet samt hur verksamheten har finansierats.
  • lokalens lämplighet, som till exempel kök, matsal, överblickbarhet, brandsäkerhet och läge.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen