Nar har du ratt till arbetsloshetsersattning?

När har du rätt till arbetslöshetsersättning?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor: Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året. Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Vem styr A-kassan?

Det är riksdagen som bestämmer reglerna för a-kassorna. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar. Där den ena delen är en frivillig, inkomstrelaterad försäkring, med ersättningstak på 910 kr/dag (höjt från 680 kr/dag från den 7 september 2015).

Vad är högsta ersättning från a-kassan?

Man kan få maximalt 1 200 kronor om dagen före skatt från a-kassan. Det gäller om man varit medlem i minst 12 månader och tjänat 33000 kronor eller mer. Efter 100 dagar sänks ersättningen till maximalt 1000 kronor per dag.

Vad är lägsta ersättning vid arbetslöshet?

Har du arbetat mindre än heltid minskas grundersättningen i förhållande till den tid du har arbetat. Din ersättning beräknas baserat på din genomsnittliga veckoarbetstid och maxbeloppet är 510 kronor per dag. Exempel: David har arbetat 50 procent i 12 månader utan frånvaro. David får 255 kr per dag i grundersättning.

Hur lång tid tar det att få ersättning från a-kassa?

Väntetiden för att få beslut om rätt till ersättning och sin första utbetalning varierar mellan olika a-kassor. Hos de flesta tar det mellan två till tre veckor. Vissa har längre väntetider.

Vad händer med A-kassan 2021?

Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 november 2020 uppfyller medlemsvillkoret 1 maj 2021. Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 december 2020 uppfyller medlemsvillkoret 1 september 2021. Svar: Alla som blivit medlemmar i a-kassan 1 januari 2021 uppfyller medlemsvillkoret 1 januari 2022.

Är A-kassa skattepengar?

Ja, man betalar skatt på ersättning från a-kassan. A-kassa beskattas på samma sätt som lön. Exakt vilken skattesats som används varierar beroende på var i landet du bor.

Är A-kassan en myndighet?

A-kassan är ingen myndighet även om vi har myndighetsutövning som en viktig uppgift parallellt med att ge service och hjälpa medlemmarna.

Hur länge kan man få ersättning från a-kassan?

En ersättningsperiod är 300 dagar lång och den inleds alltid med sex karensdagar. Man får som mest ersättning fem dagar per vecka. Har man barn under 18 år förlängs perioden automatiskt med 150 dagar.

Hur räknar man ut ersättning från a-kassan?

Den ersättning du får från a-kassan grundar sig på det arbete du har haft före arbetslösheten.

  1. För dig som har rätt till inkomstbaserad ersättning räknar vi både på din arbetade tid och din inkomst.
  2. Om du har rätt till grundersättning räknar vi bara på den arbetade tiden.

Vem kan få ersättning från Alfa kassan?

Vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och vara beredd att söka och ta arbete. Kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag, minst 17 timmar i veckan. Stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att man vill arbeta och att det inte finns några hinder för det.

Vad kan man få för bidrag om man är arbetslös?

Den som är arbetslös har under vissa förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd i form av arbetslöshetsersättning från a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen