Nar galler vagmarken?

När gäller vägmärken?

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Vad innebär detta vägmärke?

”Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar. Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.

Vad gäller vid varning för korsning?

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Vilket vägmärke måste alltid ha en tilläggstavla?

Märket anger fara, för vilken särskilt märke inte finns. Farans art är alltid angiven med en tilläggstavla. Märket anger korsning med huvudled, cirkulationsplats eller annan korsning där föraren har väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen.

Får ej köra skylt?

Förbudsmärket, förbud mot omkörning, anger att det är förbjudet att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbjudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märket C 28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt.

Vad gäller efter detta märke?

Vägtrafikant ska följa anvisning för trafiken som meddelas genom vägmärke, vägmarkering eller trafiksignal. Innebär anvisningen avvikelse från trafikregel gäller anvisningen före regeln. Anvisningsmärken gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.

Vad heter olika vägmärken?

Varningsmärken.

 • Väjningspliktsmärken.
 • Förbudsmärken.
 • Påbudsmärken.
 • Anvisningsmärken.
 • Lokaliseringsmärken för vägvisning.
 • Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.
 • Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera.
 • Vad betyder vägmärket varning för fara upphör anslutande väg har väjningsplikt varning för järnvägskorsning?

  Varningsmärket, varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen. På huvudled sätts märket upp endast om korsningen är komplicerad, svår att på annat sätt farlig.

  Vart sitter varning för vägkorsning?

  Viktigt förtydligande om högerregelsskylten. Märket Varning för vägkorsning behöver inte sitta uppe för att högerregeln ska gälla. Skylten är bara ett förtydligande vid extra svåra korsningar och det absolut vanligaste är att märket inte finns uppsatt där högerregeln ska tillämpas.

  Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

  Tillbaka till toppen