Nar debiteras trangselskatt?

När debiteras trängselskatt?

I slutet av varje månad skickar vi ut beslutet (med inbetalningskort) till dig som fordonsägare. På beslutet framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad och antalet passager. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Måste elbil betala trängselskatt?

Du är inte undantagen från trängselskatt bara för att du kör med en elbil. Du måste betala en lika stor avgift som personer som kör fossildrivna bilar. Bland de motorfordon som undantas inkluderas bland annat utryckningsfordon, motorcyklar samt militära fordon.

Vad är syftet med trängselskatt?

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln och omfattar både svensk- och utlandsregistrerade fordon.

Hur bestäms trängselskatt?

För personbilar som är av fordonsår 2005 eller äldre (och som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid) beräknas skatten utifrån bilens tjänstevikt. I fordonsskattetabellerna hos Skatteverket ser du vilken skatt som gäller för olika viktklasser.

Vad kostar trängselskatten?

Det högsta beloppet per dag och fordon är 135 kronor för högsäsong och 105 kronor för lågsäsong. Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid. Skatt tas inte ut helgdag, vissa dagar före helgdag eller under juli månad, förutom de första fem vardagarna.

Hur mycket kostar vägtullar i Stockholm?

Högsäsongen är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Övrig tid är lågsäsong. Under högsäsongen är skattebeloppen högre än under lågsäsongen. Den sammanlagda skatten per dygn och bil är högst 135 kronor under högsäsong och 105 kronor under lågsäsong.

Vilka behöver inte betala trängselskatt?

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

  • utryckningsfordon.
  • bussar med totalvikt av minst 14 ton.
  • diplomatregistrerade fordon.
  • motorcyklar.
  • militära fordon.

Vilka måste betala trängselskatt?

Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten och miljön men även att bidra till finansiering av infrastrukturen. Trängselskatt ska betalas för bilar som är införda i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller som brukas med stöd av saluvagnslicens.

Hur betala vägtull i Göteborg?

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

  1. autogiro.
  2. e-avi (e-faktura)
  3. bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  4. digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda)

Hur fungerar tullarna i Stockholm?

Så funkar trängselskatt i Stockholm Kör du in eller ut ur Stockholms innerstad mellan klockan 06.30 och 18.29 ska du betala trängselskatt. Detta gäller även för Essingeleden. Fordonet registreras automatiskt vid så kallade betalstationer. Maxavgift är 105 kronor per dygn och fordon för Stockholm och Essingeleden.

Vart betalar man trängselskatt?

Trängselskatt kan betalas via bankgiro på bank, via Internetbank eller med bankernas kuverttjänster. Varje månad får du en avi från Transportstyrelsen med föregående kalendermånads passager och belopp (skattebeslut) att betala.

Hur betala trängselskatt i Stockholm?

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt: autogiro. e-avi (e-faktura) bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen