Nar byggdes Stocksundsbron?

När byggdes Stocksundsbron?

Stocksundsbron är namnet på flera broar för väg- och spårtrafik över Stocksundet mellan Danderyds och Solna kommuner. Här beskrivs broarna för vägtrafiken. Den äldsta bron över sundet uppfördes 1716. Den nuvarande bron invigdes 1992.

När byggdes drottningholmsbron?

1973
Drottningholmsbron/Öppnade

Hur lång är drottningholmsbron?

Drottningholmsbron är en bro som förbinder Kärsön och Lovön i sjön Mälaren. Bron, som är en del av länsväg 261, är en lågbro, ungefär 250 meter lång och ligger i omedelbar närhet av Drottningholms slott. Mot öst, i riktning mot Bromma, ansluter Nockebybron från 1973, över bron leder Drottningholmsvägen.

Vad heter broarna?

Broar kategoriseras i huvudsak efter vilken typ av konstruktion de har. Men de kan också kategoriseras efter vilken användning de är ämnade för. Båda indelningarna behandlas nedan. Det finns sju huvudtyper av brokonstruktioner: balkbroar, konsolbroar, bågbroar, hängbroar, snedkabelbroar, fackverksbroar och valvbroar.

Vilken Änkedrottning byggde Drottningholm?

Två drottningar har präglat Drottningholm –Hedvig Eleonora som byggde slottet under stormaktstiden och Lovisa Ulrika som på 1700-talet to… Drottningholms slottspark är öppen året runt.

Hur lång är nockebybron?

450 m
Nockebybron/Total längd

Nockebybron är 450 meter lång, fri bredd är 24 meter och segelfri höjd vid stängd bro är 12,5 meter. Den 80 meter långa mittsektionen vilar på ett runt brofundament och är svängbar till 90 grader. Brons mitt bildar gränsen mellan Stockholms kommun och Ekerö kommun.

Hur stort är Drottningholms slott?

Drottningholms slott ligger på östra stranden av Lovön i Mälaren, cirka 1 mil från Stockholm….Drottningholm.

Plats: Lovö i Ekerö kommun, Stockholms län, Uppland
Rum: 200
Koordinater: 59°19’18.5″N 17°53’12.9″E

Vad heter överfarten över Kungsgatan i Stockholm?

Från Kungsholmen Kungsbron (1881) (Kungsgatan-Fleminggatan, nuvarande bro 1944) Stadshusbron (1920)

Vilken Änkedrottning lät uppföra nuvarande slottet Drottningholm?

Namnet Drottningholm har sitt ursprung i det sena 1500–talet då Johan III lät uppföra den första slottsbyggnaden här för sin gemål drottning Katarina Jagellonika. Det nuvarande slottet började uppföras år 1662 och har alltsedan början varit ämnat för representation och boende.

Vilken drottning startade bygget av Drottningholm?

Namnet Drottningholm uppkom under sent 1500–tal då Johan III lät uppföra den första slottsbyggnaden för sin gemål drottning Katarina Jagellonika.

När byggdes nockebybron?

Nockebybron/Öppnade

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen