Nar borjade man ha katter som husdjur?

När började man ha katter som husdjur?

Katter var högt värderade i Egypten många år före Kristus, men det tog lång tid innan den blev lika uppskattad i Europa. Det är först från 1800-talet och framåt som kattens popularitet har ökat och idag finns det fler katter i Sverige och i många andra Europeiska länder än vad det finns hundar.

Hur kom katten till?

Kattens gener berättar att den kom från Egypten och Mellanöstern för flera tusen år sedan. Katt, Felis catus. I en ny studie av kattens arvsmassa har man slutit sig till att dagens tamkatter kom från Egypten och Mellanöstern. Att de rimligen spreds via handelsvägar och liknande, till både land och sjöss.

Vad är medelåldern på en katt?

2 – 16 årI vilt tillstånd
Katt/Livslängd

Hur snabb är en bondkatt?

Den kan springa upp till 50 kilometer i timmen, men bara under korta spurter. En katt kan ofta göra vertikala hopp, från stillasittande, på upp till 2 meter.

När blev katter tama?

De äldsta exemplaren är cirka 9 000 år gamla, vilket sannolikt är den tidpunkt då människorna för första gången började tämja katter.

När kom katt till Sverige?

De första tamkatterna kom till Norden under tidig järnålder. Fynd av kattben har bland annat gjorts i gravar från den tiden. Enligt den fornnordiska mytologin drogs gudinnan Frejas vagn av två katter. Katten var uppskattad för sin förmåga att hålla skadedjur borta från matförråden.

Hur kom katten till Sverige?

Katten till Sverige 400 f Kr Katten spreds runt hela Medelhavet till egyptier, greker och romare och vandrade så småningom vidare norrut till Sverige. Det första arkeologiska fyndet av vad man tror är en huskatt har hittats i Rasbo i Uppland och kan vara så gammalt som från 400-talet f Kr.

Vilken katt lever längst?

Den turkiska angora katten kallas “världens äldsta kattras” av många kattälskare.

Hur snabbt kan en tamkatt springa?

48 km/hMaximum
Katt/Hastighet

Hur gammal är en fullvuxen katt?

2-4 år – social mognad, tidpunkt då frilevande katter skulle börja försvara egna revir. 3 år – katten räknas nu som vuxen.

Vad åt katter förr i tiden?

Domesticeringen tycks ha startat när de första jordbrukskulturerna etablerades i det som idag är Turkiet. Människornas sädesförråd lockade till sig stora mängder råttor och möss, som i sin tur lockade till sig vildkatter. Människorna lärde sig sannolikt mycket snabbt att uppskatta katterna som skadedjursbekämpare.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen