Nar borjade man anvanda isolering?

När började man använda isolering?

Idag är mineralull med sina unika egen- skaper ett av världens mest använda isoleringsmaterial. FRÅN HALM TILL STEN I början av 1700-talet började man utnyttja materialen mer rationellt och först i slutet av 1800-talet började husen medvetet isoleras. I början var det sågspån och halm som fick agera isoleringsmaterial.

När började man använda ångspärr?

Ångspärrar började användas 1960, men då i papp eller aluminiumfolie, material som inte var särskilt täta. För att montera en hållbar ångspärr i efterhand måste du ta bort beklädnaden från innertaken och väggarna. För nya hus är det standard att bygga in täta ångspärrar.

Varför tilläggsisolera?

Ur fukt- och energisynpunkt är utvändig tilläggsisolering att föredra framför att isolera väggarna invändigt. Isolerar du från utsidan blir den gamla ytterväggen varmare och torrare och du undviker problemet med köldbryggor som lätt uppstår vid invändig isolering.

Hur är ett hus isolerat?

Utvändig isolering av hus Att sätta isolering direkt på väggen är enkelt och tar minst plats, men väggen måste kunna bära isolering och puts. Den kompromisslösa utvändiga isoleringen stänger igen alla eventuella köldbryggor och otätheter, ger huset ett helt nytt ytskikt och flyttar in de gamla väggarna i värmen.

När började man använda mineralull?

Under 1950-talet introducerades glas- och stenull, så kallad mineralull. Detta fick stort genomslag. Mineralullen hade goda egenskaper gällande isolering och var enkel att använda.

Vad används isolering till?

Isolering behövs främst för att behålla värme eller kyla i en byggnad. Men det finns andra viktiga funktionella behov som isolering bör klara som exempelvis bullerdämpning, komfort, fukt- och brandskydd. När vi bygger nya byggnader är det en låg merkostnad för att isolera bra vilket ger kvalitet på lång sikt.

När används Ångbroms?

Ångbromsen kan användas i de flesta typer av konstruktioner och vid snedtaks-konstruktioner kan exempelvis luftspalt mellan isolering och råspont slopas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis.

Vart sätter man ångspärr?

Ångspärren ska monteras på den varma sidan av takets värmeisolering. Normalt fungerar det även att placera ångspärren något indragen i isoleringen, dock ska minst två tredjedelar av isolervärdet vara på ångspärrens kalla sida. Skarvar kan utföras på flera olika sätt.

När behövs tilläggsisolering?

Beroende på hur gammalt huset är, kan man ofta passa på att tilläggsisolera i samband med att man gör annan upprustning av bostaden. Ofta vill man göra isoleringen utvändigt, vilket kräver fasadarbeten. Därför är det vanligt att man tilläggsisolerar i samband med att man byter paneler eller annan fasadbeklädnad.

Hur mycket kostar det att isolera ett hus?

Energimyndigheten rekommenderar att man ska sikta på att nå samma isolerstandard som vid nyproduktion. Att isolera 80 kvadratmeter kostar mellan 15 000-25 000 kr, beroende på kringarbete. Investeringen betalar sig inom 3-5 år.

Hur tjock isolering ska ett hus ha?

Idag rekommenderas det 200-300 mm. isolering beroende på tjocklek, detta till lätta ytterväggar där konstruktionen består av trä eller stålreglar.

Hur mycket mineralull isoleras en yttervägg med?

– Det finns allmänna rekommendationer som man kan följa för nybyggda småhus. Till exempel råder en praxis att isolernivåerna för mineralull motsvarar cirka 240 mm i väggar, 500 m lösull i tak och 300 mm i golv.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen