Nar borjade Fairtrade?

När började Fairtrade?

Under 90-talet började dagens rörelse ta en tydligare form och fokus flyttades till tillverkningsprocessen och den enskilde individens arbets- och levnadsvillkor. Ur denna rörelse har således både World Fair Trade Organization (grundat 1989) och Fairtrade International (grundat 1997) växt fram.

Vem äger Fairtrade?

Odlarna deläger Fairtrade International ägs och styrs till 50 procent av de certifierade råvaruproducenterna, det vill säga de odlare och anställda som certifieringen verkar för. Resterande 50 procent av Fairtrade International ägs av de nationella Fairtrade-organisationerna som till exempel Fairtrade Sverige.

Vad betyder det att en produkt är Fairtrade märkt?

Fairtrade är en certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Du hittar Fairtrade-märket på allt från kaffe och choklad till vin och bomull. Märket betyder att den som odlat råvaran har uppfyllt de internationella Fairtrade-kriterierna.

Varför Fairtrade?

Fairtrade är ett viktigt verktyg för att nå dit. Genom en rättvis handel – där en hård prispress inte påverkar människors livssituation negativt – kan människor som lever i fattigdom få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade bidrar till att odlare och anställda får bättre kunskap om sina rättigheter.

Vart grundades Fairtrade?

Fairtrade International (tidigare FLO) bildades 1997 och har säte i Bonn.

Vart kommer Fairtrade ifrån?

I första hand är det råvaror från jordbruk i länder med utbredd fattigdom som Fairtrade-märks. Majoriteten av de Fairtrade-märkta varorna är livsmedelsprodukter som till exempel kaffe, godis och vin. Men även varor som bollar, rosor och bomull kan vara Fairtrade-märkta.

Hur finansieras Fairtrade?

Föreningen för Fairtrade Sverige är en ideell organisation utan vinstintresse. Vår verksamhet finansieras till största del av externt stöd från olika organisationer och offentliga organ. Under 2021 finansieras vi framförallt av: Sida-projektet Union to Union.

Vilka produkter är märkta med Fairtrade?

I svenska butiker kan du hitta en mängd olika Fairtrade-märkta varor. Det kan till exempel vara kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, honung, godis, snacks, vin, rosor, bollar, bananer och annan färsk frukt.

Vad innebär det om ett plagg eller någon annan produkt är märkt med Fairtrade?

Fairtrades svarta produktmärkning Märket visar att hela produkten lever upp till våra internationella kriterier.

Varför rättvisemärkt kaffe?

Kriterier för märkning av kaffe Fairtrade ger odlarna avgörande finansiering, liksom teknisk rådgivning, för att investera i olika lösningar. Genom Fairtrade får odlarna större medvetenhet om klimatfrågan och den egna påverkan på miljön. Odlarna får även tillgång till teknisk kunskap.

Vad gör Fairtrade i Sverige?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av varor som har producerats med respekt för mänskliga rättigheter. Fairtrade-märkningen innebär bland annat att: Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.

Vilka klädmärken är Fairtrade?

Några märken som säljer kläder med Fairtrade-märkt bomull är Minirodini, Nudiejeans, CottoVer, DEDICATED, Swegmark, Ogland samt Sture&Lisa. Handla gärna second-hand eller laga kläder som gått sönder i stället för att köpa nya.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen