Nar ar det formiddag och eftermiddag?

När är det förmiddag och eftermiddag?

Eftermiddag är motsatsen till ordet förmiddag eller ante meridiem (AM) som det heter på latin. Eftermiddagen råder den andra halvan av dygnet, det vill säga 12:00 till 24:00. I folkmun avses dock ibland eftermiddag omkring klockan 14:00 till 16:00 (mellan middag och kväll). Ordet kommer ursprungligen av ordet middag.

Vilken tid är 1 pm?

Post meridiem, p.m. eller PM, är latin för ’efter middag’ (alltså eftermiddag) och används i vissa språk och länder för att ange att ett klockslag tillhör dygnets andra hälft, från middag till midnatt. Klockan ”6 PM” betyder sålunda klockan sex på kvällen (18.00).

Vilken tid är det förmiddag?

Klockan nio är morgonen över och det är förmiddag. Efter klockan tio börjar förmiddagen och fram till det pågår morgonen.

Hur förkortas förmiddag?

Hur förkortas ord som tillförordnad, eftermiddag, bankgiro? Svar: Vissa förkortningar består av endast initialbokstäverna i de ingående ordleden men läses inte ut i sin förkortningsform utan med det fullständiga uttrycket bakom förkortningen: förmiddag – fm. (utläses /förmiddag/, inte /efem/).

Vad är klockan 5 PM?

Tidsformat

12-hours 24-hours
4:00 p.m. 16:00
5:00 p.m. 17:00
6:00 p.m. 18:00
7:00 p.m. 19:00

Är Am natt eller dag?

12-timmarsklocka är en tidsomvandlingskonvention i vilken dygnets 24 timmar indelas i två perioder kallade a.m. – ante meridiem (svenska: f.m. – förmiddag) och p.m. – post meridiem (svenska: e.m. – eftermiddag).

När börjar och slutar kvällen?

Kväll eller afton är ett begrepp som saknar fast definierad tid men i svenskt språkbruk oftast avser perioden mellan solnedgång och midnatt. Kväll betecknar övergången mellan dag och natt och är motsatsen till morgon.

När räknas som natt?

Det finns regler för hur mycket natt du får arbeta. Nattarbete har den som arbetar minst tre timmar av sitt arbetspass mellan 22 på kvällen och 06 på morgonen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen