Kan man tvingas att vittna?

Kan man tvingas att vittna?

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär att du är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och dess försvarare anser att det behövs. Du kan alltså inte bestämma själv om du vill vittna eller inte.

Vem kan vittna?

I Sverige har vi något som kallas vittnesplikt. Om du blir kallad som vittne måste man vittna i den rättegång som du blir kallad. Observera dock att du inte behöver vittna om du är gift, har varit gift eller är släkt med en part i rättegången. Vittnesplikten är således stark och viktig inom svensk rätt.

Får närstående vittna?

Regler om släktskap De får vittna, men behöver inte. Om det gäller ett brottmål får inte eller närstående till den tilltalade avlägga vittnesed, vilket innebär att närstående till den tilltalad inte vittnar under straffansvar (36 kap. 13§ 3st. rättegångsbalken).

Vad gör man om man inte vill vittna?

I Sverige gäller vittnesplikt, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blir kallad (36 kap. 1§ RB). Är man skyldig att vittna men vägrar att vittna kan man också riskera att behöva betala rättegångskostnader som orsakats parterna i rättegången av att man vägrar vittna (36 kap. 23§ RB).

Får barn vittna?

I Sverige råder så kallad allmän vittnesplikt (reglerna finns i 36 kap. rättegångsbalken). Det innebär principiellt att har man blivit kallad att vittna i rättegång så måste man infinna sig. För barn äldre än 15 har dock vårdnadshavarens inställning ingen principiell betydelse för skyldigheten att vittna.

Kan man få böter om man inte vittnar?

I värsta fall kan ett vittne som inte kommer till rättegången få betala för de advokater och andra juridiska ombud som då inställt sig i onödan. Den som gör sig skyldig till skadegörelse kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Måste familj vittna?

Du behöver inte vittna mot någon som du är nära släkt med, till exempel din fru, man, mamma, pappa eller syskon. Polis och åklagare har rätt att förhöra personer. Det betyder att de får fråga om sådant som har med brottet att göra.

Vad räknas som närstående vittne?

Närstående får dock vittna om de vill och behöver i de situationerna inte avlägga så kallad vittnesed. De givna personerna som anses vara närstående är bland annat den som är/varit gift med part, eller person som är i rätt upp- eller nedstigande släktskap (mamma, pappa, mormor, morfar m.m.), m. fl.

Får barn vittna i rättegång?

Får en 14 åring vittna?

Om du är under 15 år prövar rätten om du får vittna eller ej.

Vad kan hända om ett vittne ljuger eller inte berättar det de vet om brottet?

Du som är vittne kallas in Du kallas in i rättssalen. Där får du svära vittneseden: ”Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Den som ljuger efter vittneseden kan dömas för mened, ett brott som vanligtvis ger fängelse.

Vad händer om man inte dyker upp på rättegång som vittne?

Nedan kommer en redogörelse kring rättegångsbalken för vad som gäller vid rättegångar. Vore förutsättningarna sådana att målsäganden eller ett vittne inte dyker upp till huvudförhandlingen så kan domstolen besluta att ställa in huvudförhandlingen och genomföra den en annan dag. 46 kap 2 § 4p. RB.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen