Kan man raka illa ut pga sin identitet?

Kan man råka illa ut pga sin identitet?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med könsidentitet och könsuttryck. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. Förbudet är i princip lika för samtliga diskrimineringsgrunder, med några få undantag.

Vad menar man med könsidentitet?

Könsidentiteten är det kön du identifierar dig som. Det finns många sätt att identifiera sitt kön. Det är du själv som bestämmer vilka ord du vill använda om dig själv och hur du definierar ditt kön.

Kan män diskrimineras?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön. Men det finns några undantag särskilt när det gäller kön. Inom vissa samhällsområden kan det till exempel vara tillåtet att behandla personer av olika kön olika om det är en del av ett planmässigt arbete för att främja jämställdhet.

Hur någons könstillhörighet könsidentitet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa?

Det är vanligt att personer som har könsinkongruens också upplever könsdysfori, som innebär att könsinkongruensen orsakar ett lidande och obehag för personen. Du kan till exempel känna en stark och ihållande känsla av att vara född i fel kön eller att kroppen inte känns rätt för dig.

Vad säger diskrimineringslagen om diskriminering i skolan?

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

Vad säger lagen om diskriminering?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vad är kön PODD?

Podcast: Vad är kön? I en serie poddar låter vi feminister, genusvetare, filosofer, läkare, transpersoner och personer från HBTQ-rörelsen förklara sina perspektiv på vad kön är. Vad blir egentligen konsekvenserna av de olika synsätten, och varför har denna fråga splittrat människor och rörelser de senaste åren?

Hur kan en människa diskrimineras?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.

Vilka grupper är extra skyddade av lagen?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Hur och varför individens könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa?

Genetiska skillnader tros vara en del av förklaringen, liksom sociala faktorer kopplade till kön. Kvinnor har till exempel större benägenhet att söka vård för psykiska problem. Könshormonerna östrogen och testosteron har också betydelse.

Vad påverkar vår könsidentitet?

Biologiska faktorer som kan påverka könsidentiteten inkluderar nivåerna av könshormon och regleringen av gener. Sociala faktorer som kan påverka könsidentiteten omfattar familjeförväntningar och signaler från massmedia och andra normbildare.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen