Kan man ha arbetstillstand utan uppehallstillstand?

Kan man ha arbetstillstånd utan uppehållstillstånd?

En arbetstagare som är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver både ha ett arbetstillstånd och ett uppehållstillstånd. För att kunna få ett uppehållstillstånd gäller, precis som för arbetstillstånd, att personen ska visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige.

Vilka behöver arbetstillstånd?

De flesta behöver arbetstillstånd För arbete som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder också ha visum. Även personer som är anställda vid bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till ett företag i Sverige och anställda som förflyttas inom en koncern för arbete behöver arbetstillstånd.

Får man arbeta om man har uppehållstillstånd?

Om du blir beviljad ett uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige gäller det för att arbeta hos den arbetsgivare och inom det yrke som du har angivit i din ansökan. Om Migrationsverket avslår din ansökan om arbetstillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet om du inte accepterar det.

Vad krävs för arbetsvisum?

Information till dig som har haft tillstånd för att arbeta i Sverige och vill ansöka om förlängt arbetstillstånd

  • du ha ett giltigt pass.
  • du ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Ett visum ger en person rätt att vara i Sverige men personen får inte arbeta utan arbetstillstånd. En person som kan vara i Sverige i tre månader utan visum får inte heller arbeta utan arbetstillstånd. För kortare arbete kan dock vissa personer vara undantagna kravet på arbetstillstånd.

Vad händer om man jobbar utan arbetstillstånd?

Enligt utlänningslagen är det straffbart för en arbetsgivare att ha en utlänning anställd, om han eller hon inte har rätt att vistas i Sverige eller saknar föreskrivet arbetstillstånd. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Dessutom kan företagaren få betala en särskild avgift.

Kan man jobba utan arbetstillstånd?

Kan man studera med arbetstillstånd?

Arbetstillstånd beviljas för ett specifikt arbete och för en specifik arbetsgivare. Det är således inte möjligt att vare sig byta arbetsgivare, arbete eller ta tjänstledigt inom ramen för arbetstillståndet. Du kan däremot ansöka om att få uppehållstillstånd för att studera.

Vad menas med permanent uppehållstillstånd?

Resa från Sverige med permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid.

Vad krävs för att bli svensk medborgare?

Du som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd kan ha möjlighet att ansöka om att bli svensk medborgare. Från och med 1 april 2015 likställs uppehållsrätt och uppehållskort med permanent uppehållstillstånd när du ansöker om svenskt medborgarskap.

Vad krävs för att få komma till Sverige?

Utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige, har giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus. Får resa in i Sverige. Undantagen kravet på covid-19-test, vaccination eller tillfrisknande.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen