Kan man fa AFA nar man ar arbetslos?

Kan man få AFA när man är arbetslös?

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen, kan du få ersättning från Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan ska göras inom två år efter friställningen. Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.

Vem har rätt till ersättning från AFA?

De flesta anställda i Sverige har en eller flera försäkringar hos Afa Försäkring som ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare. Och 10 av 10 som arbetar inom kommuner, regioner eller i vissa kommunala bolag har försäkring vid sjukdom och arbetsskada hos oss.

Vad är ersättning från AGS?

Den kompletterar ersättning som du får från Försäkringskassan. För att försäkringen ska gälla måste du ha varit anställd i minst 90 dagar. Du behöver också ha en sjukpenninggrundande inkomst som Försäkringskassan har fastställt, och ha arbetsförmåga till minst 25 procent sedan minst en vecka.

Hur vet jag om jag har rätt till AFA?

när du har varit sjukskriven i mer än 14 dagar (privat och kooperativt anställd) när du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar (anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag). Om arbetsgivaren inte betalar sjuklön dag 15 – 90 kan du ha rätt till ersättning från oss under den perioden.

Hur lång tid tar det innan man får pengar från AFA?

I dessa fall är AFA Försäkring ofta beroende av att få handlingar från annat håll, t. ex. från vårdgivare, arbetsgivare eller från Försäkringskassan. Handläggningstiden för dessa ärenden är cirka 3 månader och i vissa fall ännu längre.

Vad ingår i AFA Försäkring?

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner. Försäkringarna ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Vad menas med AGS?

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring, ger ersättning till arbetare som är sjukskrivna längre än 14 dagar. Den försäkrade måste själv ansöka om ersättningen hos AFA försäkring och den betalas ut som dagersättning. Mer information om AGS finns på afaforsakring.se.

Kan man söka AFA i efterhand?

Kan jag anmäla i efterhand? Om du har missat att anmäla ett försäkringsfall kan du anmäla i efterhand. Om du var arbetslös när du blev sjuk, skicka med ett arbetsgivarintyg från den senaste anställningen innan du blev sjuk så går det fortare att utreda ditt ärende.

Hur mycket kan man få från AFA Försäkring?

Dagsersättning AGS – Privat sektor När du får 80% sjukpenning från Försäkringskassan är ersättningen från oss, som kallas dagsersättning, 12,5% av utbetald sjukpenning. När du får 75%, är dagsersättningen 13,3% av utbetald sjukpenning.

Hur lång tid tar det att få svar från AFA?

Hur lång tid ditt ärende tar beror dels på hur lång tid det tar att få in svar från arbetsgivare och Försäkringskassan, men också på vår handläggningstid, vårt mål är att du ska få beslut inom 30 dagar.

Kan man få ersättning för gammal skada?

Om du har en ”gammal” försäkringsskada så kan det ändå finnas möjlighet till ersättning beroende på hur gammal den är. Är du osäker, kontakta experter som kan hjälpa dig med bedömning.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen