I vilken av dessa grupper finns de flesta forare som skadas svart i trafiken?

I vilken av dessa grupper finns de flesta förare som skadas svårt i trafiken?

Av dessa var 42 procent den 18–24 åriga föraren, 32 procent den unga förarens passagerare, 16 procent förare eller passagerare i annan bil och 10 procent gående eller cyklister.

Vilken ålder dör mest i trafiken?

Olika åldersgrupper. 18–19 år: Löper 5–6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka. 45–54 år: Har bäst reaktionstid och är inblandade i minst antal olyckor.

Vilka krockar mest?

Män är oftare än kvinnor inblandade i trafikolyckor. Män kör till exempel oftare påverkade av alkohol och oftare för fort. Trots att män i allmänhet kör mer och därmed har större erfarenhet så råkar de ut för fler olyckor.

Vad orsakar flest olyckor i trafiken?

Hastigheter, tät trafik och snäva marginaler orsakar dödsolyckor. Trafikolyckor beror på många faktorer, men helt klart är att den mänskliga spelar roll. Transportstyrelsens statistik och forskning visar att trafikflödet ökar stadigt, vilket är en faktor som påverkar olycksrisken.

Hur många personer skadas svårt i trafiken?

Mellan 250 och 300 människor dödas i trafiken och över 3 000 skadas allvarligt varje år.

Vilka personlighetsdrag kan öka olycksrisken trafiken?

Om personen blir omkörd går äran förlorad och personen tar de risker som behövs för att komma ikapp föraren som körde om. En impulsiv person handlar först och tänker sedan. Dessa personer kan vara väldigt farliga i trafiken eftersom de är oförutsägbara och överraskar andra förare.

När sker flest olyckor i trafiken?

På fredagar och lördagar sker flest dödsolyckor, därefter följt av söndagar. Den veckodag med minst dödsolyckor är måndagar.

Vilka är farligast i trafiken?

det utan tvekan är männen som är farligast bakom ratten! 80 procent av alla trafikbrott i Sverige begås nämligen av män – och de är också betydligt oftare inblandade i trafikolyckor. Både som offer och förövare.

Vem är bäst i trafiken?

Tre av fyra som dör i trafiken är nämligen män och män råkar också ut för betydligt fler trafikolyckor än kvinnor. Tidigare studier har visat att männen behärskar fordonet bättre, men att kvinnor kör säkrare.

Vilka kör bäst?

Kvinnor, särskilt i åldrarna 73-82, kör allra bäst och säkrast. – Det är väl inget överraskande egentligen. Män kör mer aggressivt i trafiken än vad kvinnor gör. Det känns som om det har varit så här i alla tider, säger Robin Nordström.

Vad beror olyckor på?

Trafikolyckor kan uppstå på grund av flera olika orsaker men det finns tre grundorsaker till att det inträffar trafikolyckor och dessa är den mänskliga faktorn, dåliga vägar och dåliga bilar.

Hur många personer skadas i trafiken varje år *?

Omkomna januari-juli 2010–2021

År Antal omkomna
2017 143
2018 175
2019 128
2020 114

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen