Hur var Sparta en speciell stadsstat i jamforelse med Aten och manga andra stadsstater?

Hur var Sparta en speciell stadsstat i jämförelse med Aten och många andra stadsstater?

Sparta styrdes av två kungar samtidigt som skulle leda arméerna i krig. Den största makten fanns hos de äldstes råd, som bestod av 28 män som var över 60 år. Sparta hade ingen riktig demokrati. Alla Spartas män över 30 år fick delta i folkförsamlingen, men den fick bara säga ja eller nej till de äldstes råd.

Hur var livet i Sparta?

Heloterna var spartanernas bönder, eftersom de själva inte kunde tänka sig att arbeta med jordbruk, fick helt enkelt heloterna sköta det åt dem. Spartanerna var en elit som levde på folks arbete. Men de levde inte ett lyxliv. Det uttryck vi har, “att leva spartanskt”, betyder att leva enkelt, nästan fattigt.

Hur var livet i Aten?

Husen var mycket enkla och vissa hade inte ens fönster. Var du en vanlig människa i Grekland så bodde du i ett enkelt hus byggt av torkad lera och vass. Oftast bodde bönderna i små runda hyddor som var gjorda av flätverk och lera. …

Vad präglade Sparta När det var som mäktigast?

Hela det spartanska samhället var militärt organiserat och genomsyrat av en säregen krigisk livsstil. Sparta växte fram redan på 950-talet f.Kr, men det var först på 500- och 400-talen som Sparta blev en ledande krigsmakt. I Sparta var alla fria män (de manliga medborgarna) tvungna att bli soldater.

Varför gick Sparta under?

Sparta förlorade under början av 300-talet ett krig mot perserna vars fredsvillkor perserna helt fick diktera (Konungafreden). Därefter gjorde landskapet Messenien uppror mot Sparta och bildade en egen förbundsstat. Arkadien följde kort därefter efter och gjorde samma sak.

Var Sparta en militärdiktatur?

Aten hade vad man brukar kalla den första demokratin medan Sparta hade en mycket strikt och militärisk diktatur. Till skillnad från Aten hade Sparta absolut inte något folkstyre (demokrati), man hade en form av monarki med två kungar och en adel.

Hur var livet på antiken?

Man fick inte ens sköta sina egna egendomar, utan det hade man slavar till. Detta innebar att överklassen kunde spendera hela sin tid på staten, krig, litteratur och filosofi. Atenarna ansåg att sådant gav status och visade på bra smak och att utan kulturell och konstnärlig verksamhet fanns ingen civilisation.

Hur levde man i antikens Aten?

Under storhetstiden på 400-talet f.Kr hade Aten omkring 315 000 invånare. 115 000 av dem var slavar som till största delen arbetade i gruvor och stenbrott. Det hände ibland att en manlig atenare gifte sig med en slavinna. Sönerna till ett sådant par kunde emellertid inte bli medborgare.

Vad betyder uttrycket att leva spartanskt?

De kalla nätterna tillbringade pojkarna under karga förhållanden i primitiva baracker, där alla sov tätt tillsammans på tunna halmmadrasser. Under svåra vintrar var det emellertid tillåtet att blanda dun från tistlar i madrassen. Eleverna lärde sig även att äta oerhört sparsamt – därav uttrycket ”att leva spartanskt”.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen