Hur upptacktes Golfstrommen?

Hur upptäcktes Golfströmmen?

Benjamin lade ner flera år av sitt liv med att mäta upp vindstyrkor och vattentemperaturer i olika delar av Atlanten och till slut, år 1770, kunde han göra en karta där Golfströmmen var utritad på ett någorlunda korrekt sätt. Golfströmmen.

Vad skulle hända om Golfströmmen inte fanns?

Det varma vattnet som strömmar tvärs över Atlanten för med sig mycket värme och energi till Europa. Utan Golfströmmen skulle klimatet i Europa vara betydligt kallare. Den består av vatten från Golfströmmen som kyls av när det når brittiska öarna, Grönland och Skandinavien.

Hur påverkar Golfströmmen Island?

Somrarna är förvånansvärt varma och tack vare golfströmmen blir vintrarna är inte så kalla som man kan tro. Under sommaren är genomsnittstemperaturen 12-13 °C, men ofta stiger temperaturen till över 20 °C i inlandet. Dagarna är långa och under framförallt juni månad går solen i stort sett aldrig ner.

Vart kommer Golfströmmen ifrån?

Strömmen har sitt ursprung vid ekvatorn. Passadvindarna pressar varmt vatten mot Sydamerika och in genom Mexikanska golfen och ut i Atlanten genom sundet mellan Florida och Cuba. Här börjar Golfströmmen. Varje sekund passerar omkring 30 miljoner kubikmeter vatten genom Floridasundet.

Hur gammal är Golfströmmen?

Golfströmmen startade för 34 miljoner år sedan när förflyttningar av kontinentalplattor täppte till flöden av sötvatten till Atlanten. Det visar ny svensk forskning som genom data-simuleringar har hittat sambandet. Spela klippet ovan för att se hur Golfströmmen startade -och hur den kan stanna.

Hur uppstår kraften som driver Golfströmmen?

Oceanernas havsströmmar drivs av olikheter i salthalt och temperatur. Kallt, salt vatten sjunker, det varmare vattnet ligger uppe vid ytan. Tomrummet som uppstår efter att det saltare, kallare vattnet har sjunkit, fylls upp av det varmare vattnet som ”sugs in” med hjälp av Golfströmmen.

Vad driver de storskaliga havsströmmarna?

Densitetsdrivna havsströmmar Djupa havsströmmar drivs huvudsakligen av skillnader i densitet, som beror på förändringar av vattnets salinitet och temperatur. När vattnets densitet ökar som en följd av avkylning och tillförsel av smältvatten på högre latituder sjunker det mot botten.

Hur skulle Sverige vara utan Golfströmmen?

Utan Golfströmmen skulle temperaturen enligt sjunka med 5–10 grader i Norden. Det skulle innebära temperaturer ner till -50 grader i delar av Sverige men också fler vinterstormar och torrare somrar.

Vilka konsekvenser Golfströmmen får i Norden för människor och miljön?

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant.

Vad har Island för klimatzon?

Island ligger på gränsen till att polarklimat. I norr för den Östgrönländska strömmen iskallt väder med sig samtidigt som den i söder har en förgrening mot Nordatlantiska strömmen som bidrar till ett varmare klimat. Av samma orsak bor merparten av islänningarna nära de södra kustdelarna.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen