Hur styrdes varldens stater pa 1700 talet och pa vilket satt var det annorlunda i England?

Hur styrdes världens stater på 1700 talet och på vilket sätt var det annorlunda i England?

Efter den relativa freden under 1700-talets första hälft kom den senare delen att präglas av yttre oro. Storbritannien fick kämpa mot Frankrike och Spanien om koloniala besittningar för att sedan se sina nordamerikanska kolonier göra uppror och 1776 förklara sig självständiga.

Hur var det att leva i England på 1800-talet?

Samtidigt medförde industrialiseringen att en arbetarklass uppstod som ökade i storlek i takt med att folk flyttade från landsbygden till industrierna i städerna. Arbetarklassens levnadsförhållanden var ofta eländiga och präglades av fattigdom, trångboddhet, dålig arbetsmiljö, långa arbetstider och barnarbete.

Hur försörjde man sig innan den industriella revolutionen?

Bönderna började experimentera med avel och gjorde att djuren blev kraftigare och gav mer föda, en annan anledning till revolution. Familjer innan den industriella revolutionen start försörjde sig själva med hjälp av jordbruket. De fixade sin egen föda, sina egna kläder och verktyg.

Hur var Sverige under 1800-talet?

Under 1800-talet förändrades Sverige snabbt. Kungamakten och ståndsriksdagen gick inte i takt med det nya samhälle som växte fram. Revolutioner, frihetskrig och tal om alla människors lika värde spred sig över världen. Folket krävde större frihet och ökat politiskt inflytande.

Hur industrialiserades samhället under 1800-talet?

Industrialiseringen av Sverige startade därför vid sågverken i Norrland där trävaror kunde utvinnas för export till utlandet. Ångmaskiner hade nu ersatt vattenkraft och gjort det möjligt att anlägga nya sågverk och industrier var som helst.

Hur var Sverige innan industrialiseringen?

Under den industriella revolutionen på 1800-talet gick Sverige från att vara ett jordbrukssamhälle där de flesta arbetade i lantbruket, till ett industrisamhälle där de flesta arbetade i fabriker och med tillverkning.

Hur började industrialiseringen?

Industrialisering nådde Sverige under första hälften av 1800-talet. I Storbritannien började industrialiseringen med textilindustrin; även i Sverige inleddes den tidiga protoindustrialiseringen med industriell produktion av textil i hemindustrier på landsbygden.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen