Hur styrdes romarriket nar det var en republik?

Hur styrdes romarriket när det var en republik?

Den romerska republiken varade mellan 509 f.Kr – 31 f.Kr. Rom styrdes då av två konsuler, som till sin hjälp hade en rådgivande församling, senaten. År 31 f.Kr inleddes den s.k. kejsartiden då romarriket hädanefter styrdes av enväldiga kejsare.

Vad fanns det för olika skikt i den romerska hierarkin?

Slavarna kunde dock bli frigivna. Även bland den fria befolkningen fanns tydliga hierarkier. Skillnaden mellan patricier och plebejer handlade om familjetillhörighet och härkomst, där patricierna var de högättade som skulle kunna jämföras med senare tiders adel.

Hur styrdes Romarriket innan kejsartiden?

Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik. Makten låg då hos senaten som styrdes av två folkvalda konsuler. Det fanns också en folkförsamling, men den hade inte så stor makt.

Vad var orsaken till att romarriket gick under?

Orsaken till Västroms fall anses åtminstone i äldre historieskrivning ha varit att Västrom inte kunde försvara sig mot alla germanfolk som attackerade riket. Västrom erövrades därför av goter, vandaler m. fl. Sanningen är snarare att imperiet stegvis upplöstes.

Hur lyckades östrom stå kvar när västrom föll samt vad är konsekvensen av att östrom kunde stå kvar i nästa 1000 år till?

Även om de led svåra förluster kunde Östrom ofta betala sina fiender så att de höll sig borta. Konstantinopel var väl befäst och låg på flera viktiga handelsvägar, till skillnad från städer såsom Mediolanum och Ravenna.

Vilka olika samhällsklasser fanns i Rom?

I Rom fanns det tre klasser, patricier, plebejer och slavar.

Vad hände efter Romarrikets fall?

År 395 brukar anges som året då Romarriket delades i två riken – Västrom och Östrom. Romerska riket utvecklades nu till två i realiteten självständiga stater. Östrom med Konstantinopel som huvudstad medan Västroms huvudstad blev Ravenna.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen