Hur styrdes Aten i det antika Grekland?

Hur styrdes Aten i det antika Grekland?

Aten var den största grekiska stadsstaten. 400 f.Kr utvecklade man ett nytt sätt att styra. Man hade ingen kung, utan medborgarna styrde till stor del själva. De samlades 40 gånger/år för att diskutera och besluta i viktiga frågor.

Hur levde männen i antikens Grekland?

I antikens Grekland var det männen som hade makt och de rika männen hade mycket fritid. De kunde diskutera politik, gå på teater eller något av stadens gymnasier och titta på unga män som tränade olika idrotter eller lyssnade på duktiga filosofer som Aristoteles och Platon. Kvinnorna tiggde och hade ingen makt alls.

Vad hade grekerna gemensamt trots att de bestod av olika riken?

De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat. Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna.

Hur levde en familj i antikens Grekland?

Den grekiska familjen var i allmänhet stor. Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd. Då hade man råd att ha slavar.

Vad hade Greklands stadsstater gemensamt?

De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar. Huvudingredienserna var grekisk mytologi, litteratur, teater, arkitektur, konst, idrott och filosofi.

Vilka var de två första grekiska kulturerna?

Indoeuropeiska folk slog sig ned i området cirka 3000 f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons. De gav upphov till de första europeiska högkulturerna. Den minoiska kulturen på Kreta (2600–1400 f Kr) hade nära kontakter med Egypten och Mesopotamien och utvecklade ett eget skriftspråk.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen