Hur stor yta har varje svensk?

Hur stor yta har varje svensk?

Sverige är ett till ytan stort land. Landytan är mer än 400 000 kvadratkilometer. Befolkningen är ojämnt fördelad över landet, vilket gör att befolkningstätheten blir jämförelsevis låg.

Hur är befolkningstätheten i Sverige jämfört med genomsnittet för resten av världen?

År 2015 hade Sverige 24 invånare/km² (utifrån landets area borträknat insjöar och vattendrag) vilket kan jämföras med jordens genomsnittliga befolkningstäthet som var 56 invånare/km² (all landareal borträknat Antarktis) vid denna tidpunkt.

Hur stor del av världens befolkning bor i städer?

Två procent av jordens yta är städer, men mer än halva jordens befolkning bor där. De närmsta decennierna kan vi dessutom räkna med ännu fler stora städer. Flytten till staden har pågått i omkring 10.000 år men den snabba urbaniseringen under de senaste 100 åren är ett sent historiskt fenomen.

Hur många procent av Sveriges befolkning bor vid kusten?

Hela 49 procent av Sveriges befolkning bor inom en mil från kusten – på en bråkdel av landets yta. Om man vidgar området till fem mil från kusten så hittar man strax över 70 procent av befolkningen.

Var bor majoriteten av Sveriges befolkning?

Men också att de flesta län har en befolkningsmässigt dominerande kommun, som Östersund i Jämtlands län eller Växjö i Kronobergs län. Det finns dock undantag där det är två kommuner som dominerar befolkningsmässigt, exempelvis Linköping och Norrköping i Östergötlands län samt Falun och Borlänge i Dalarnas län.

Vilket land i Centraleuropa är mest tätbefolkat?

Lista över länder efter befolkningstäthet

Pos Land inv/km²
1 Monaco 15 267,50
2 Singapore 8 141,28
3 Vatikanstaten 1 913,64
4 Bahrain 1 771,86

Hur många procent av Sveriges befolkning bor på landsbygden?

Enligt Jordbruksverkets definition så delas Sveriges 290 kommuner in i 33 glesa landsbygds- kommuner, 164 lands- bygdskommuner, 46 stadsområden och 47 storstads områden. Enligt definitionen så bor 34 % av Sveriges befolkning på landsbygden.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen