Hur skyddar vi oss mot el?

Hur skyddar vi oss mot el?

Skyddsjordning är ett sätt att göra elanvändningen säkrare. Alla elektriska produkter med ett hölje av metall, till exempel spisar, kylskåp, brödrostar och strykjärn ska vara skyddsjordade. Förutsättningen för att skyddsjordning skall fungera är att de är anslutna till ett jordat uttag.

Vad krävs för att en elektrisk ström ska uppstå?

Elektricitet är elektroner som rör sig i något som leder elektrisk ström. Om ett material med överskott av elektroner kommer i kontakt med ett material med underskott av elektroner strävar de efter att jämna ut skillnaderna. Det får elektronerna att röra sig, en elektrisk ström uppstår.

Vad kan ge upphov till brandrisk i samband med elektrisk ström?

En kortslutning kan ge en mycket hög ström som orsakar värmeutveckling (i batteriet och den kortslutna komponenten) som kan medföra brandfara eller till och med att batteriet exploderar. En piprensare har en ganska tjock ståltråd i innanför den ulliga ytan. Det är denna som ger upphov till uppvärmningen hos batteriet.

Vad är det första du ska kontrollera innan du påbörjar felsökningen?

Prova att fördela produkterna på uttag som inte går över samma säkring eller använd inte alla produkter samtidigt. Hjälper inte det bör du kontrollera om någon ansluten produkt eller dess sladd är skadad. Hittar du inte något fel bör du kontakta ett elinstallationsföretag.

Hur skall du skydda mot tillkoppling?

Skydda mot tillkoppling: alla elkopplare som har använts för att stoppa strömkällan ska blockeras genom att man låser manövermekanismen. Glöm inte att sätta dit en skylt som förklarar varför låset sitter där och vem som har satt dit det.

Vilka tre moment ska alltid utföras innan elarbete?

Kom ihåg att alltid göra en riskbedömning innan arbetet påbörjas. Använd STOPP-metoden innan påbörjat arbete. Spänningsprova alltid innan du påbörjar ett arbete för att försäkra dig om att drift- spänningen är frånkopplad. Varje år sker över 300 elolyckor i Sverige.

Hur uppstår den elektriska strömmen i ett batteri Vad är det som krävs för att strömmen ska uppstå?

Spänning är ett mått på batteriets förmåga att driva fram elektroner i strömkretsen. Då vi har högre spänning får vi större ström. När vi kopplar in ett batteri i en krets uppstår en skillnad i potential mellan ledarens ändar och laddningar börjar röra sig i ledaren. Efter ett tag blir strömmen konstant.

Vad består en elektrisk ström av?

Spänning, ström och resistans En elektrisk ström består av av laddningar i rörelse. En metalltråd innehåller fria elektroner men även om de hela tiden rör sig ( p.g.a. värmerörelsen ), så sker detta slumpmässigt utan att därför någon nettoström uppkommer.

Kan eluttag börja brinna?

Elektriska apparater ska helst anslutas direkt till ett vägguttag, inte grenuttag där de klumpas ihop. Mer än en apparat i uttaget kan riskera överbelastning av kablar, och sätta dig i riskzonen för brandfara.

Vilka orsaker till kortslutning kan du komma på?

En kortslutning kan uppstå genom att isoleringen mellan ledarna i en kabel till till exempel ett trädgårdsredskap skadas så att strömmen kan gå direkt från ena kabeln till den andra, utan att ta ”omvägen” genom apparaten.

Vad bör man göra innan ett elarbete påbörjas?

Rör elarbetet delar av den fasta installationen som takarmatur, vägguttag eller strömbrytare, ska du avlägsna propparna (säkringarna) eller slå av huvudströmbrytaren. Kontrollera att strömmen verkligen är avstängd och att utrustningen du ska arbeta med är spänningslös innan du börjar.

Vad måste vi alltid göra innan arbete på en elektrisk installation?

Slå av elen först och kontrollera att det är spänningslöst i strömbrytaren innan du sätter igång. Under förutsättning att du vet vad du gör, får du byta en fast ansluten ljusarmatur i din bostad. Men det måste vara på torra, icke brandfarliga ställen. Annars ska du låta en behörig elinstallatör göra jobbet.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen