Hur skriver man mm?

Hur skriver man mm?

Måttenheter är egentligen inte förkortningar utan symboler (enligt Typografisk handbok) och de skrivs utan punkter och mellanrum: mm, cm, kr. Symboler som % eller $ bör man oftast skriva ut (procent, dollar) i löptext.

Hur förkortas ord?

Allmänna förkortningar

Förkortning Klartext
m.a.o. med andra ord
mag. magisterexamen
mc motorcykel
med. medicine

Hur förkortar man tillexempel?

Exempel: ”exempel” blir ”ex.” och ”till exempel” blir ”t. ex.”. Dock kan man förkorta utan punkt, men då skall två eller flera bokstäver särskrivas. Sammandragningar av ord skrivs utan punkt, om förkortningen avslutas med ordets sista bokstav.

Hur förkortar man etcetera?

Et cetera är latin och betyder ’och det övriga’, ’och så vidare’. Det är ett så fast uttryck att det är vanligare att skriva ihop det, etcetera, även om det också går bra att använda den ursprungliga formen, et cetera. Det helt förhärskande i bruket är dock att uttrycket förkortas: etc.

Hur skriver man med flera?

Förkortningen för ´med flera´ ska skrivas m. fl. och inte m.f.l. eller på något annat sätt. Det finns även ett fåtal tillfällen där kolon används, till exempel S:t för Sankt.

Hur skriver man miljoner kronor?

I Svenska språknämnden (Språkrådet sedan 2006) bok Skrivregler från 1987 rekommenderades förkortningen milj., som förkortning av miljoner. Nästa upplaga av boken (1991) föreskrev förkortningen mnkr för miljoner kronor.

Hur förkortas cirka?

Cirka förkortas ca, utan punkt.

Hur förkortar man storlek?

Enligt Norstedts förkortningsordbok: stl.

Hur brukar man förkorta Göteborg?

GBG eller gbg har flera betydelser: GBG – förkortning för Göteborg. GBG – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Guernsey. GBG – en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet, se Gävleborgsgruppen.

Hur skriver man ut tex?

Det rätta svaret är att förkortningen för till exempel stavas t. ex. Förkortningen stavas inte tex. Det anses även korrekt att skriva t ex.

Hur förkortar man klockan?

När det är ett enda ord som ska förkortas skrivs punkten ofta ut efter förkortningen, till exempel kl. (klockan). Är det två eller fler avbrutna ord i en förkortning sätts punkten mellan varje bokstav, till exempel t.o.m. Det finns dock undantag. I förkortningarna dvs.

Hur förkortar man med flera?

Det rätta svaret är att förkortningen för med flera är m. fl. Ofta förkortas med flera felaktigt mfl. eller m.f.l.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen