Hur skapas en planet?

Hur skapas en planet?

Det är inte med säkerhet känt hur planeter skapas. Den förhärskande teorin är att planeter uppkommer i samband med att solen de kretsar runt bildas. En stjärna bildas, när jättelika instabila gas och stoftmoln genom sin egen gravitation drar sig samman, komprimeras och bildar en protostjärna.

Vad finns i vårt solsystem?

Det finns åtta st planeter i solsystemet : Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

Vad är Pluto gjort av?

Som andra medlemmar av Kuiperbältet består Pluto primärt av bergarter och is. Pluto har fem kända månar. Den största, Charon, upptäcktes 1978.

Har egna planeter?

Man har upptäckt mer än etthundra andra stjärnor som har egna planeter. Men alla dessa har planetsystem som inte liknar Solens, utan de har jätteplaneter som är mycket större än Jorden och som finns närmare sin stjärna än solsystemets jätteplaneter.

Vilken ordning kommer planeterna i?

Merkurius, Venus, jorden och Mars räknas som de inre planeterna och de yttre utgörs av Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. De fyra yttre planeterna är gasplaneter och kallas ibland för gasjättar. Pluto, som länge räknades som den nionde planeten i solsystemet, klassificeras sedan 2006 som en dvärgplanet.

Vilka planeter räknas till Jätteplaneterna?

I vårt solsystem finns det fyra gasjättar, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Dessa kallas ibland för de yttre planeterna, ett uttryck som omfattade Pluto på den tiden den räknades som planet. Många gasjättar har hittats kring andra stjärnor. Planeter större än 10 jordmassor kallas för jätteplaneter.

Vad finns det för himlakroppar i vårt solsystem?

En planet är en himlakropp som kretsar kring solen och som har tillräcklig massa för ha blivit sfärisk samt har rensat sin egen omloppsbana från mindre objekt. Genom denna definition har solsystemet åtta kända planeter: Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

Har Pluto månar?

Charon
StyxNixHydraKerberos
Pluto/Månar

Hur lång tid tar det att åka till Pluto?

Kallt och ogästvänligt. Men förutom att det är långt att åka, för New Horizons har det tagit drygt 9 år att färdas de 5 miljarder kilometrarna från Jorden till Pluto, så är det också kallt, runt 200 minusgrader. – Det är också kylan och mörkret som gav Pluto dess namn när den upptäcktes 1930.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen