Hur ser statistiken ut over svart skadade?

Hur ser statistiken ut över svårt skadade?

Statistik över trafikolyckor (olycksstatistik) Antal döda: 200–300 per år. Svårt skadade: 3 000 per år. Lindrigt skadade: 20 000 per år.

Hur stor är risken att krocka?

Risken är lägst för personer i 40- till 50- årsåldern och sedan ökar risken långsamt för högre åldrar. En annan slutsats är att män som är med i trafikolyckor i allmänhet löper större risk att omkomma än kvinnor som är med i trafikolyckor.

Hur många personer skadas svårt i trafiken varje år?

Alltför många människor drabbas av enorma tragedier i trafiken. Och även om det inte känns så, kan du bli en av dem. Mellan 250 och 300 människor dödas i trafiken och över 3 000 skadas allvarligt varje år.

Hur många dör i trafiken varje år ålder?

9 av 221 omkomna var barn (dvs. under 18 år). 75 personer (34 procent) av de omkomna var 65 år eller äldre.

Hur många skadas svårt i alkoholrelaterade olyckor?

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 57 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2020, vilket är 28 procent av alla omkomna i trafiken.

Vad orsakar de flesta trafikolyckorna?

Hastigheter, tät trafik och snäva marginaler orsakar dödsolyckor. Trafikolyckor beror på många faktorer, men helt klart är att den mänskliga spelar roll. Transportstyrelsens statistik och forskning visar att trafikflödet ökar stadigt, vilket är en faktor som påverkar olycksrisken.

Vilken typ av olycka är vanligast bland äldre förare?

Den här studien utreder om personbilsförare som är 65 år eller äldre och som har en sjukdomsdiagnos oftare är inblandade i trafikolyckor jämfört med förare i samma ålder och utan diagnos.

Vad beror de flesta olyckor på?

Den mänskliga faktorn anses ligga bakom de flesta trafikolyckor och i många fall är det medvetna felhandlingar som är orsaken. Sonja Forward har i sin avhandling i psykologi studerat motiven bakom dessa närmare och visar att attityder, normer och andras beteende spelar en stor roll för hur man handlar.

Hur många dog i trafiken i Sverige 2020?

Av de 204 omkomna under 2020 var 46 kvinnor och 158 män, dvs. 77 procent var män (Figur 1). Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken under 2020, omkom 23 personer i självmord. 1 Dessutom skadades 1 645 personer svårt (mot 1 951 året innan) och 13 709 personer skadades lindrigt (15 768 året innan).

Hur stor andel av dödsfallen i trafiken sker i kollisioner med tunga fordon?

Varje år förolyckas omkring hundra personer i olyckor med tunga lastbilar inblandade vilket motsvarar ca 20 procent av samtliga trafikdödade. Av dessa omkommer den större delen i personbil men även ett antal motor- cyklister, cyklister, fotgängare samt bussresenärer dödas i kollisioner med tunga lastbilar.

Hur många skadas i trafiken av alkohol?

I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 57 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2020, vilket är 28 procent av alla omkomna i trafiken.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen