Hur ser omradet ut kring ekvatorn?

Hur ser området ut kring ekvatorn?

Jordens faktiska geografiska ekvator utgörs således av en kurva som approximativt är en cirkel. Ekvatorns omkrets är ungefär 40 076 km och dess diameter 12 756 km. När man vill lägesbestämma (fastställa latituden hos) en ort på jordytan i nord–sydlig riktning utgår man från ekvatorn, som har latituden 0°.

Vad kallas området runt ekvatorn?

Vändkrets är den breddgrad (latitud) norr och söder om ekvatorn där solen har sitt nordligaste respektive sydligaste zenitläge. Området mellan vändkretsarna kallas tropikerna (cirka 40 procent av jordens yta).

Hur många länder korsas av ekvatorn?

Även om ekvatorn sträcker sig 40905 mil runt världen, reser den genom bara 13 länder, men endast vattnet kontrolleras av två av dessa snarare än landmassorna själva. Ekvatorn är en imaginär linje som cirklar jorden och delar den i norra och södra halvklotet.

Vad är Ekvatorns breddgrad?

Breddgrad = latitud Breddgrader kallas också latituder. Den längsta breddgraden är ekvatorn, som går runt jordens mitt. Alla latituder går parallellt med ekvatorn. Ekvatorn har fått gradtalet 0°.

Hur är vädret vid ekvatorn?

Det är ungefär samma temperatur och väldigt ofta regn året om. Orsaken till att det är som varmast just vid ekvatorn är att solens strålar träffar jorden i rät vinkel. Med värmen följer också mer regn eftersom varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft.

Vilket land ligger i ekvatorn?

Istället är de som följer: São Tomé och Príncipe, Gabon , Republiken Kongo, Kongo-Kinshasa , Uganda , Kenya och Somalia.

Var finns ekvatorn?

en tänkt cirkel runt jordklotet som ligger lika långt från båda polerna. Ekvatorn delar Jorden i södra och norra halvklotet. Jordens omkrets mäts vanligen vid ekvatorn (där den också är som störst) och har uppmätts till 40076 km.

Hur förklarar man breddgrad?

Latitud, breddgrad, polhöjd, parallell, höjdgrad, geografisk bredd och nordvinkel är en geografisk punkts vinkelavstånd från ekvatorn uttryckt i grader.

Vad kallas de linjer som går mellan nord och Sydpolen?

Längdgrader kallas också meridianer eller longituder. De är alla lika långa och går från Nordpolen till Sydpolen. Den längdgrad, som går genom Greenwich utanför London, kallas 0-meridianen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen