Hur ser hinduismen pa andra religioner?

Hur ser hinduismen på andra religioner?

Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar.

Hur gick de till när hinduismen växte fram?

Det finns ingen person – ingen Jesus, Muhammed eller Buddha – som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Så småningom smälter Induskulturen och den ariska kulturen ihop.

Hur ser hinduismen ut idag?

I hinduismen förekommer inte någon gemensam församlingsgudstjänst. En stor del av kulten sker i hemmet. Husfadern eller någon av familjens äldsta medlemmar sköter den. Familjen har sin gudabild eller någon gudssymbol som föremål för tillbedjan.

Hur ser hinduer på återfödelse?

Inom hinduismen är det själen som vandrar, dvs återföds (själavandring). Vissa former av hinduism ser samsara som ett bortirrande från det sanna jaget (brahman) till en tro på det illusoriska jordalivet som det verkliga.

Hur uppkom hinduismen som religion?

Hinduismen har ingen ensam grundare och uppstod för ca 3500 år sedan när två kulturer slogs samman. Religionen kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt är tron på själavandring, reinkarnation. Ofta talar man om tre huvudgudar: Brahma, Vishnu och Shiva.

Vad menas med att hinduismen inte är en missionerande religion?

Hinduism[redigera | redigera wikitext] Därav kan hinduismen ses som en monoteistisk religion. Hinduismen är till skillnad från kristendom och islam inte en missionerande religion som eftersträvar att sprida sin tro och sanning och att omvända icke-troende eller anhängare av andra läror.

Hur blev hinduismen en världsreligion?

Hinduismen skiljer sig från de andra världsreligionerna genom att inte ha någon grundare eller något ”födelsedatum”. I stället växte religionen fram organiskt. Istället har religionen växt fram helt organiskt när en rad indiska kulturer, traditioner och trosinriktningar smälte samman för 2 000–2 500 år sedan.

Finns hinduismen i Sverige?

Hinduism i Sverige Hinduerna är geografiskt koncentrerade till större städer: Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund och Uppsala, men även Västerås, Helsingborg, Umeå, Linköping och andra större orter. Templet ”Stockholm Hindu Mandir” i Sollentuna är det största allmänna templet i Sverige.

Vilka heliga platser finns inom hinduismen?

Pilgrimsfärder till heliga platser leder till frälsning i hinduismen. Staden Varanasi är Indiens heligaste stad och är Shivas stad framför andra, men t ex Krishnas anhängare ser Mathura som den heligaste. Det finns mängder av pilgrimsplatser.

Vad återföds man till inom hinduismen?

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar (goda och onda) som utförts i det tidigare livet.

Vad är det som återföds inom buddhismen?

Inom buddhismen tror man på återfödelse. Man tror att de handlingar man gör under livet påverkar ens nästa liv. Målet är att slippa återfödas och i stället nå nirvana.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen